arhiv nalog


Naloge predstavljene v letu 2020-2021
Naloge še niso objavljene v katalogu!


Naloge predstavljene v letu 2019-2020
Naloge še niso objavljene v katalogu!


Naloge predstavljene v letu 2018-2019

Prepoznavnost in zgodovina gradu Lemberg : raziskovalna naloga
Pintar, Blažka; Špegelj, Špela
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201903668.pdf

Mladi in sodobna tehnologija : raziskovalna naloga
Berk, Pina; Krajnc, Neža,
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201903671.pdf

Znanje tujih jezikov med mladimi : raziskovalna naloga
Špegelj, Saša
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201903669.pdf

Ambrozijin lepenec – njegov pomen pri zatiranju pelinolistne ambrozije : raziskovalna naloga
Robačer, Lana
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201903672.pdf

Varna vožnja s skuterjem, katerega hitrost ne presega 25 km/h : raziskovalna naloga
Ban, Ema
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201903665.pdf

Slengizmi med osmo- in devetošolci OŠ : raziskovalna naloga
Korošec, Klara; Strgar, Lara
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201903667.pdf

Kako spimo najstniki? : raziskava o spanju in sanjah med mladimi : raziskovalna naloga
Požin, Urška; Čeperlin, Neža
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201903670.pdf


Naloge predstavljene v letu 2017-2018

Odločanje mladih za nadaljnje šolanje in poklic : raziskovalna naloga
Špegelj, Saša; Kotnik, Ingrid; Špegelj, Špela
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201803585.pdf

Nasilje na socialnih omrežjih : raziskovalna naloga : raziskava in primerjava uporabe socialnih omrežij ter njihovih pasti med osnovno- in srednješolci
Požin, Urška; Čeperlin, Neža
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201803584.pdf


Naloge predstavljene v letu 2016-2017

Nakup letalskih kart preko spleta : raziskovalna naloga
Ban, Jakob; Wahibi, Kamil
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201703779.pdf

Kolesarske steze v občini Vojnik : raziskovalna naloga
Špegelj, Saša; Vranc, Ana
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201703780.pdf

Povej brez besed : analiza poznavanja nebesednega komuniciranja v Osnovni šoli Vojnik : raziskovalna naloga
Gobec, Nuša
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201703777.pdf

Vrednote, ki jih privzgajajo Pravila šolskega reda Osnovne šole Vojnik : raziskovalna naloga
Sivka, Maja, 2002-; Šarlah, Laura
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201703778.pdf


Naloge predstavljene v letu 2015-2016


Priljubljenost stročnic pri učencih 6. – 9. razreda na OŠ Vojnik
Pika Herlah,  Špela Gosnik, Vojnik : Osnovna šola, 2016, ilustr.
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604082.pdf

Ukvarjanje s športom med učitelji OŠ
Pina Berk, Vojnik : Osnovna šola, 2016., ilustr.
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604079.pdf

Metode zmanjševanja odpadne hrane na Osnovni šoli Vojnik
Jakob Ban, Kamil Wahibi, Osnovna šola, 2016., ilustr.
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201603867.pdf

Naslov  Motivacija, šola, učenje in najstnik
Ava Boštjančič, Osnovna šola, 2016., ilustr.
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604083.pdf

Pisane polonice 
Lana Apotekar, Lara Vozlič, Osnovna šola, 2016., ilustr.
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604087.pdf


 

Naloge predstavljene v letu 2014-2015


RAST KRISTALOV
Jakob Ban, Jaka Samec, Kamil Wahibi, Vojnik: Osnovna šola, 2015.,
ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504186.pdf  [COBISS.SI-ID 19772469]

VPLIV VREMENA NA PRIDELEK V KMETIJSTVU V LETU2014 
Tjaša Kotnik, Tia Pilih, Vojnik: Osnovna šola, 2015.,
ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504187.pdf [COBISS.SI-ID 19772725]

STAREJŠI IN TEHNOLOGIJA
Ava Boštjančič, Vojnik: Osnovna šola, 2015.,
ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504185.pdf [COBISS.SI-ID 19772213]

ODPADNA HRANA PRI ŠOLSKI MALICI NA OSNOVNI ŠOLI VOJNIK
Gašper Marčič, Adam Wahibi, Vojnik: Osnovna šola, 2015.,
ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504230.pdf [COBISS.SI-ID 19780149]

NEMŠČINA KAPUTT
Matej Gobec, Vojnik: Osnovna šola, 2015.,
ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504227.pdf [COBISS.SI-ID 19779125]


Naloge predstavljene v letu 2013-2014


Vrednote devetošolcev OŠ Vojnik
ŽNIDAR, Tinkara. : raziskovalna naloga: psihologija. Vojnik: Osnovna šola, 2014. 37 f., [1] f. pril., ilustr.
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201404146.pdf. [COBISS.SI-ID 18330421]

Navade uživanja kranjske klobase v Vojniku

HERLAH, Pika, GOSNIK, Špela, PINTARIČ, Nina.: raziskovalna naloga : ekonomija in turizem. Vojnik: Osnovna šola, 2014. 25 f., [3] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201404169.pdf. [COBISS.SI-ID 18331701]

Družbena omrežja: prijatelj ali sovražnik?
JESENEK, Laura, KOVAČ POTOČNIK, Nika.: raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2014. 37 f., ilustr.http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201404135.pdf. [COBISS.SI-ID 18326837]

Svobodna izbira dejavnosti v prostem času
KUGLER, Mojca, PETEK, Patricia.: raziskovalna naloga : sociologija. Vojnik: Osnovna šola, 2014. 28 f., ilustr.http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201404132.pdf. [COBISS.SI-ID 18326069]

Nevarne snovi in njihove oznake
RAJH, Karin, ŠTRAVS, Timea. : raziskovalna naloga : kemija. Vojnik: Osnovna šola, 2014. 46 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201404130.pdf. [COBISS.SI-ID 18325301]

Poslušanost radijskih postaj v Občini Vojnik
CVIKL, Mojca, HVALEC, Eva. : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2014. 36 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201404134.pdf.[COBISS.SI-ID 18326581]

Šolska malica iz lokalno pridelanih živil
KAMERIČKI, Andraž. Š : raziskovalna naloga : ekonomija in turizem. Vojnik: Osnovna šola, 2014. 37 f., ilustr.http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201404133.pdf. [COBISS.SI-ID 18326325]

S smehom do zdravja
SIKOŠEK, Julija, HOHNJEC, Karlina. : raziskovalna naloga : druga področja. Vojnik: Osnovna šola, 2014. 23 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201404129.pdf. [COBISS.SI-ID 18324789]

Mikro sončna elektrarna
TRUPEJ, Gašper. : raziskovalna naloga : elektrotehnika. Vojnik: Osnovna šola, 2014. 21 f., ilustr.http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201404131.pdf. [COBISS.SI-ID 18325557]

Vpliv življenjskega okolja na zdravje zob
WAHIBI, Adam, RAVNAK, Izak. V: raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2014. IV, 47 f., ilustr.http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201404136.pdf. [COBISS.SI-ID 18329653]

Doping
PRISTOVŠEK, Evelina, KAJZBA, Maruša. : raziskovalna naloga : (šport). Vojnik: Osnovna šola, 2014. 28 f., ilustr.http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201404178.pdf. [COBISS.SI-ID 18331957]Naloge predstavljene v letu 2012-2013


Bralne učne strategije in bralne navade učencev OŠ Vojnik
JESENEK, Laura, KOVAČ POTOČNIK, Nika.: raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2013. 44 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201302095.pdf. [COBISS.SI-ID 16699445]

Uspešnost učenja
ŽNIDAR, Tinkara. raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2013. 68 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201302090.pdf. [COBISS.SI-ID 16698677]

Novi časi kličejo po šolskih uniformah : tehnika in tehnologija
MIRČETA, Klara, SLAPNIK, Maja. (tekstil). Vojnik: Osnovna šola, 2013. 42 f., ilustr., graf. prikazi.http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201302067.pdf. [COBISS.SI-ID 16698165]

Cenovna primerjava obroka šolske malice glede na način pridelave živil
GOLEŽ, Marja, VRHOVNIK, Lea.: raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2013. 42 f., [8] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201302013.pdf. [COBISS.SI-ID 16695861]

Nečloveško ravnanje z živalmi
KRAJNC, Brigita, RANDL, Tjaša.: raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2013. 37 f., ilustr., graf. prikazi.http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201302074.pdf. [COBISS.SI-ID 16698421]

Skrivnosti v skodelici domačega čaja
KUZMAN, Lana, SLAPNIK, Veronika: raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2013. 43 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201302096.pdf. [COBISS.SI-ID 16699957]

Spanje naj bo na prvem mestu
RAJH, Karin, ŠTRAVS, Timea: raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2013. 44 f., [2] f. pril., ilustr., graf. prikazi.http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201302059.pdf. [COBISS.SI-ID 16697141]

Refleksna masaža stopal
SIKOŠEK, Julija, HOHNJEC, Karlina: aplikativne inovacijske vede. Vojnik: Osnovna šola, 2013. 30 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201302052.pdf. [COBISS.SI-ID 16696885]

Pametna palica
ZAKOŠEK, Aljaž, TRUPEJ, Gašper, ŽELEZNIK, Žan: elektronika in robotika. Vojnik: Osnovna šola, 2013. 36 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201302044.pdf. [COBISS.SI-ID 16696629]

Ni veselice brez Golice
HVALEC, Eva, CVIKL, Mojca: raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2013. 38 f., ilustr., graf. prikazi.http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201302094.pdf. [COBISS.SI-ID 16698933]Naloge predstavljene v letu 2011-2012


Računalniški virusi
ŽURMAN, Tea, ZALOKAR, Viktorija.: raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2012. 34 str., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201204605.pdf [COBISS.SI-ID 15847477]

Jeza med učenci zadnje triade OŠ Vojnik
ĐORĐEVIĆ, Anđelija Lara, ŽNIDAR, Tinkara.: raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2012. 49 str., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201204564.pdf [COBISS.SI-ID 15840821]

Družinski zakonik – nočna mora istospolnih partnerjev
Analiza mnenja slovenske javnosti o istospolnih partnerjih in Družinskem zakoniku
PLIBERŠEK, Naja, VRHOVNIK, Eva.: raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2012. 55 str., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201204559.pdf [COBISS.SI-ID 15846453]

Vnos tekočin v družini
GORENŠEK, Rok.: raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2012. 40 str., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201204560.pdf [COBISS.SI-ID 15844917]

Pirotehnika – praznični onesnaževalec okolja
JUG, Miha.: raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2012. 31 str., ilustr., graf. prikazi.
 http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201204561.pdf [COBISS.SI-ID 15846197]

Otroške bolezni
KRAJNC, Brigita, RANDL, Tjaša, JESENEK, Laura.: raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2012. 34 str., ilustr., graf. prikazi.  http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201204562.pdf [COBISS.SI-ID 15845941]

Alergije pri osnovnošolcih
OŠ Vojnik KUZMAN, Lana, SLAPNIK, Veronika.: raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2012. 42 str., ilustr., graf. prikazi.  http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201204568.pdf [COBISS.SI-ID 15845429]

Prehrana učencev tretje triade
Osnovne šole Vojnik ŠTRAVS, Timea, RAJH, Karin.: raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2012. 38 str., [2] f. pril., ilustr., graf. prikazi.  http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201204567.pdf [COBISS.SI-ID 15831605]

Koristna uporaba pralne vode iz betonarn
VRHOVNIK, Lea, GOLEŽ, Marija.: raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2012. 19 str., [9] f. pril., ilustr., graf. prikazi.  http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201204566.pdf [COBISS.SI-ID 15830581]

Moderna glasba in priljubljene slavne osebe
ARČAN, Maša, GOLEŽ, Mirjam.: raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2012. 24 str., ilustr., graf. prikazi.  http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201204565.pdf [COBISS.SI-ID 15839285]

ŠKL – Šolska Košarkarska Liga
PETEK, Patricia, BORINC, Heidi.: raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2012. 37 str., [2]f. prilog, graf. prikazi.  http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201204569.pdf [COBISS.SI-ID 15845173]Naloge predstavljene v letu 2010-2011


 

Spletno nadlegovanje;

DIMEC, Anja, LEŠNIK, Maja. : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2011. 41 f., [3] f. pril., ilustr., graf. prikazi.  http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201109244.pdf. [COBISS.SI-ID 15548213]

Invalid sem – pa kaj?
KOMPLET, Katja.: raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2011. 45 f., ilustr., graf. prikazi.
 http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201109245.pdf. [COBISS.SI-ID 15547445]

Ambrozija
ČREPINŠEK, Sara.: raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2011. 39 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201109243.pdf. [COBISS.SI-ID 15548469]

Solarna sveča
ŽVIŽEJ, Matic.: raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2011. 27 f., ilustr.
 http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201109242.pdf. [COBISS.SI-ID 15548725]

Funkcionalna živila – probiotiki
POTOČNIK, Ana, SINKOVIČ, Alja.  : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2011. 40 f., ilustr.
 http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201109246.pdf. [COBISS.SI-ID 15546165]Naloge predstavljene v letu 2009-2010


Kriteriji izbire družinskega avtomobila
KAMENIK, Jani. : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2010. 37 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201101925.pdf. [COBISS.SI-ID 15182645]

Stres in stresorji pri devetošolcih
ROŠER, Aleksandra, SELČAN, Ula. : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2010. 47 f., ilustr.
 http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201101927.pdf. [COBISS.SI-ID 15182901]

Hrup – naša srečanja z njim in posledice
HOSTNIK, Martin, KOMPLET, Katja, ŽVIŽEJ, Matic.: (ekologija) : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2010. 38 f., ilustr., graf. prikazi.
 http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201101930.pdf. [COBISS.SI-ID 15182133]

Vpliv kamninske in tektonske zgradbe na relief
POTOČNIK, Ana, SINKOVIČ, Alja.: (geografija) : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2010. 40 f., ilustr.
 http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201101924.pdf. [COBISS.SI-ID 15184949]

Ekologija smrekovega lubadarja v gozdovih Vojnika
GAČNIKAR, Jernej.: (ekologija) : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2010. 35 f., ilustr.
 http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201101931.pdf. [COBISS.SI-ID 15184693]

Nečloveško ravnanje z živalmi
MEDVED, Špela, SITER, Urša.: raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2010. 38 f., ilustr.
 http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201102673.pdf. [COBISS.SI-ID 15368245]


Naloge predstavljene v letu 2008-2009


Vera med mladimi.
DELČNJAK, Barbara, ŠALOVEN, Nika. Vojnik: Osnovna šola, 2009. 36 f., graf. prikazi.http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200903809.pdf. [COBISS.SI-ID 14680117]

Oblačila naših dedkov in babic.
BELEJ, Amadeja. Vojnik: Osnovna šola, 2009. 48 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200903819.pdf. [COBISS.SI-ID 14680629]

Tuji jeziki med osnovnošolci.
KRAŠOVEC, Sonja, SLAPNIK, Lucija, ŠPEGLIČ, Lucija. Vojnik: Osnovna šola, 2009. 31 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200903774.pdf. [COBISS.SI-ID 14678325]

Razvajenost otrok – problem sodobne družbe.
PIRMAN, Veronika, ROJC, Kaja, MELANŠEK, Barbara. Vojnik: Osnovna šola, 2009. 40 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200903816.pdf. [COBISS.SI-ID 14680373]

Zasvojenost z zvezdniki.
SEŠEL, Matevž, PLIBERŠEK, Alen. Vojnik: Osnovna šola, 2009. 37 f., graf. prikazi.http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200903855.pdf. [COBISS.SI-ID 14680885]

Naš prispevek h globalnemu segrevanju.
MAJCEN, Nina, BOBIK, Helena, LAVBIČ, Janja. Vojnik: Osnovna šola, 2009. 32 f., ilustr.http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200903749.pdf. [COBISS.SI-ID 14678069]

Kristali morske soli.
SELČAN, Ula, MARČIČ, Tilen. Vojnik: Osnovna šola, 2009. 24 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200903807.pdf. [COBISS.SI-ID 14679861]

Kmetijstvo v občini Vojnik.
GAČNIKAR, Jernej, LONČAR, Tilen. Vojnik: Osnovna šola, 2009. 32 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200903731.pdf. [COBISS.SI-ID 14677813]

Pomen ločenega zbiranja odpadnih baterij in akumulatorjev.
KUNEJ, Maša. Vojnik: Osnovna šola, 2009. 29 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905035.pdf. [COBISS.SI-ID 14722101]

Klop : majhna žival, velike težave.
KUZMAN, Taja, DOLŠEK, Lucija. Vojnik: Osnovna šola, 2009. 38 f., graf. prikazi.http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200903779.pdf. [COBISS.SI-ID 14678837]

Dietni jedilniki na Osnovni šoli Vojnik.
OPRČKAL, Urška, STOŽIR, Tadeja. Vojnik: Osnovna šola, 2009. 36 f.http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200903782.pdf. [COBISS.SI-ID 14679349]

Moja izbira je pot brez avtomobila.
RAZGORŠEK, Sara. Vojnik: Osnovna šola, 2009. 34 f., graf. prikazi.http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200903865.pdf. [COBISS.SI-ID 14681397]

Vreme in razvoj bolezni vinske trte.
ROŠER, Aleksandra, ŽLAVS, Katarina. Vojnik: Osnovna šola, 2009. 45 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200903806.pdf. [COBISS.SI-ID 14679605]

Reklamni papir – koliko dreves še bo padlo?
SIMONIČ, Domen. Vojnik: Osnovna šola, 2009. 16 f., ilustr.http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200903857.pdf. [COBISS.SI-ID 14681141]

Primož Trubar : kdo je Primož Trubar in kako dobro ga poznamo?
TEKAVC, Sergeja.. Vojnik: Osnovna šola, 2009. 38 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200903869.pdf. [COBISS.SI-ID 14681653]Naloge predstavljene v letu 2007-2008


Aditivi v živilih
MASTNAK, Katja, NOVAČAN, Sabina.: raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola,2008. 25 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804510.pdf. [COBISS.SI-ID 14270517]

Izbira vzornika
KRAŠOVEC, Sonja, ŠPEGLIČ, Lucija.: raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2008. 28 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804513.pdf. [COBISS.SI-ID 14269749]

Katastrofalna poplava v občini Vojnik 18. septembra 2007
JURGEC, Uroš.: raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2008. 33 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804511.pdf. [COBISS.SI-ID 14272309]

Ogrožene živali v Lovski družini Vojnik
DOLŠEK, Lucija, ŽLAVS, Katarina, ŽUPNEK, Tjaša.: raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2008. 30 f., ilustr., graf. prikazi.  http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804514.pdf. [COBISS.SI-ID 14269493]

Analiza šolske malice na Osnovni šoli Vojnik.
FINK, Neja, KROFLIČ, Saša.: raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2008. 33 f., ilustr.http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804507.pdf, [COBISS.SI-ID 14272053]

Ravnanje z biološkimi odpadki v občini Vojnik.
KUZMAN, Taja, ROČNIK, Tina, ROŠER, Aleksandra.: raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2008. 30 f., ilustr.  http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804506.pdf. [COBISS.SI-ID 14271285]

Droge med nami.
SIMONIČ, Domen, SELČAN, Ula.: raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2008. 27 f., ilustr., graf. prikazi.  http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804259.pdf. [COBISS.SI-ID 14269237]

Kakovost vode v vojniških vodnjakih.
SKAZA, Barbara, VIVOD, Petra.: raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2008. 25 f., ilustr.http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804543.pdf. [COBISS.SI-ID 14271797]

Čebelarstvo : raziskovalna naloga.
ŽLAVS, Natalija. Vojnik: Osnovna šola, 2008. 33 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804509.pdf. [COBISS.SI-ID 14270261]

Relief občine Vojnik.
ŽGAJNER, Jerneja, NOVAK, Sarina.: raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2008. 21 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804508.pdf, [COBISS.SI-ID 14270005]

Vodnjaki v občini Vojnik.
PERIĆ, Jelena, SLAPNIK, Lucija.: raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2008. 19 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804512.pdf. [COBISS.SI-ID 14271029]Naloge predstavljene v letu 2006-2007


“Švinglceglci”
JURGEC, Uroš, MAJER, Jaka.: raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2007. 31 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200710539.pdf. [COBISS.SI-ID 14008117]

Stare vojniške razglednice
ZORKO, Martina, KOLARŽIK, Anita, PODGORŠEK, Nina.: raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2007. 34 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200710627.pdf. [COBISS.SI-ID 14012213]

Čokolada, ta sladka razvada
BELEJ, Janja, SORČAN, Lilijana, FALNOGA, Tjaša.: (kemija) : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2007. 31 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200710623.pdf. [COBISS.SI-ID 14011957]

Športna aktivnost na OŠ Vojnik
POTOČNIK, Urška, STRENČAN, Monika, ŽLAVS, Tjaša.: primerjava med 4. in 9. razredom : (šport) : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2007. 29 f., ilustr., graf. prikazi.http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200710628.pdf. [COBISS.SI-ID 14012469]

Življenje brez drog
GOBEC, Sara, RAVNAK, Ana, ZAGRUŠOVCEM, Andraž.: raziskovalna naloga : (sociologija). Vojnik: Osnovna šola, 2007. 36 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200710616.pdf. [COBISS.SI-ID 14011701]

Imam preveč ali premalo kilogramov?
SKAZA, Barbara, KROFLIČ, Saša, VIVOD, Petra.: raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2007. 30 f., [2] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200710606.pdf. [COBISS.SI-ID 14011189]

Ekološke kmetije v občini Vojnik
ŽNIDAR, Lucija.: (geografija) : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2007. 27 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200710610.pdf. [COBISS.SI-ID 14011445]

Gradišče pri Vojniku
BEŠKOVNIK, Barbara, LEBER, Monika, VIDENŠEK, Nuša.: (včeraj, danes, jutri) : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2007. 35 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200710538.pdf. [COBISS.SI-ID 14007605]


Naloge predstavljene v letu 2005-2006


Slomšek pri nas – nekoč;

MARGUČ, Andrej, MARGUČ, Marko, JURGEC, Uroš: raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2006. 29 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200613208.pdf. [COBISS.SI-ID 13309493]

Slomšek pri nas – danes

PRELOŽNIK, Simon, PUKMAJSTER, Janja, JOŠT, Barbara.: raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2006. 34 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200613207.pdf. [COBISS.SI-ID 13308469]

Kam s tabuji?

BOJANOVIČ, Katja, MAJCEN, Špela, SORČAN, Dolores.: raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2006. 42 f., tabele. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200613204.pdf. [COBISS.SI-ID 13306933]

Žepnina

PLATOVŠEK, Katarina, VELENŠEK, Ana Mari.: raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2006. 33 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200613203.pdf. [COBISS.SI-ID 13306421]

Mladi in nasilje

ŽNIDAR, Lucija, OPRČKAL, Gregor, ČREPINJŠEK, Jure.: raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2006. 29 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200613206.pdf. [COBISS.SI-ID 13307701]

Prosti čas naših babic in dedkov

ŽLAVS, Natalija, ŠTRLJIČ, Karin, ŠKOFLEK, Mark Jožef.: raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2006. 31 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200613205.pdf. [COBISS.SI-ID 13307445]


Naloge predstavljene v letu 2004-2005 

(Naloge so zaenktrat dostone v Knjižnjici OŠ Vojnik)


Naloge predstavljene v letu 2003-2004

(Naloge so zaenktrat dostone v Knjižnjici OŠ Vojnik)


Naloge predstavljene v letu 2002-2003

(Naloge so zaenktrat dostone v Knjižnjici OŠ Vojnik)


Naloge predstavljene v letu 2001-2002

Prijateljstvo v današnjem času.

JAMNIŠEK, Vesna, JELEN, Janja, JURGEC, Urška, JURGEC, Uroš. raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2002. 30 f., graf. prik. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020020259.pdf. [COBISS.SI-ID 9637429]

Kaj si želiš?

ARČAN, Katja, HOTKO, Ana, JEZERNIK, Urban. raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2002. 26 f., graf. prik. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020020255.pdf. [COBISS.SI-ID 9635381]

Odnos učitelj – učenec

VERDEV, Eva, JELEN, Janja, OPRČKAL, Metka, KALŠEK, Urban.: raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2002. 47 f., graf. prik. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020020254.pdf. [COBISS.SI-ID 9635125]

Jabolko vsak dan odžene zdravnika vstran.

JAVORNIK, Maša, POLŠAK, Dolores, RATAJ, Tadeja, SREBOČAN, Nina. Vojnik: Osnovna šola, 2002. 39 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020020258.pdf. [COBISS.SI-ID 9637173]


Naloge predstavljene v letu 2000-2001

Pustne šeme in pustovanje.

HUDIN, Natalija, PETRE, Vesna, ŠTOKOVNIK, Jožica, VIVOD, Janja, JURGEC, Urška, JURGEC, Uroš. Vojnik: Osnovna šola, 2001. 33 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020010522.pdf. [COBISS.SI-ID 8764213]

Kamnine v občini Vojnik.

BEŠKOVNIK, Blaž, KLENOVŠEK, Mojca, STENIČNIK, Jernej, KRAČUN, Tanja.: raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2001. 49 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020010526.pdf. [COBISS.SI-ID 8766773]

Dediščina naših babic : vezenje v našem kraju.

OSET, Maruša, OPRČKAL, Metka, MIRNIK, Urška, JELEN, Janja, MAJCEN, Nina, RETUZNIK, Maruša, JURGEC, Urška, OSET, Urška. Vojnik: Osnovna šola, 2001. 25 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020010525.pdf. [COBISS.SI-ID 8766261]

Od setve do žetve.

FIDLER, Katja, KLAVŽAR, Andreja, MAVHAR, Marko, STROPNIK, Jan, VRISK, Mitja. Vojnik: Osnovna šola, 2001. 42 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020010521.pdf. [COBISS.SI-ID 8763957]

Znamenite gostilne Vojnika

FIDLER, Katja, LAVBIČ, Natalija, VINTER, Gregor, OPRČKAL, Metka, BELAK, Laura. Vojnik: Osnovna šola, 2001. 34 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020010524.pdf. [COBISS.SI-ID 8766005]

Verska znamenja v župniji Črešnjice

MIRNIK, Urška, JURGEC, Urška, JURGEC, Uroš.: raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2001. 61 f. + pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020010527.pdf. [COBISS.SI-ID 8767285]


Naloge predstavljene v letu 1999 – 2000

Čebelarstvo v Vojniku in okolici.

JURGEC, Lea, KRZNAR, Natalija, KUGLAR, Suzana. Vojnik: Osnovna šola, 2000. 33 f.+ pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020000439.pdf. [COBISS.SI-ID 7471157]

Delo Prostovoljnega gasilskega društva Vojnik.

JURGEC, Lea, JURGEC, Urška. Vojnik: Osnovna šola, 2000. 31 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020000438.pdf. [COBISS.SI-ID 7470901]

Vinogradništvo.

DOBROTINŠEK, Dejan, FIDLER, Katja, FIDLER, Maja. Vojnik: Osnovna šola, 2000. 47 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020000236.pdf. [COBISS.SI-ID 6981941]

Dvorec Socka.

BEŠKOVNIK, Blaž, JOŠT, Matjaž, MAVHAR, Marko. Vojnik: Osnovna šola, 2000. 39 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020000237.pdf. [COBISS.SI-ID 6982453]


Naloge predstavljene v letu 1998 – 1999

Gasilske družine v Gasilski zvezi Vojnik – Dobrna

JURGEC, Urška.: raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 1999. 33 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200604032.pdf. [COBISS.SI-ID 12880437]

Prometna varnost na območju OŠ Vojnik

ČEBULC, Monika.: raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 1999. 36 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200604027.pdf. [COBISS.SI-ID 12880181]

Verska znamenja v župniji Nova Cerkev

JURGEC, Urška.: raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 1999. 93 f., [3] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200604045.pdf. [COBISS.SI-ID 12881461]

Kovaštvo v občini Vojnik

DAJČAR, Grega, DOBROTINŠEK, Dejan, FIDLER, Urban, ŠPES, Mitja, SMERKOLJ, Uroš, ŽGAJNER, Vid.: domače obrti. Vojnik: Osnovna šola, 1999. 47 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020000336.pdf. [COBISS.SI-ID 7058741]


Naloge predstavljene v letu 1997 – 1998

Tone Zorko

KOŽEL, Bronja.: raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 1998. 57 f., ilustr.  http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200604018.pdf. [COBISS.SI-ID 12879925]


Naloge predstavljene v letu 1996 – 1997

Ljudski običaji in kožuhanje v našem kraju nekoč

LIPIČNIK, Aleš.: raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 1997. 24 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200603973.pdf. [COBISS.SI-ID 12878645]


Naloge predstavljene v letu 1995 – 1996

Leteči cirkus fizike

TOČAJ, Primož.: [raziskovalna naloga]. Vojnik: Osnovna šola, 1996. 23 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200604050.pdf. [COBISS.SI-ID 12881973]

Razvoj šolstva v Vojniku.

LIPOVŠEK, Milena, ŽLIČAR, Marko.: raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 1996. 42 f. [117] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200603967.pdf. [COBISS.SI-ID 12878389]

Dr. Friderich Karl Henn

[raziskovalna naloga]. Vojnik: Osnovna šola, 1996. 24 f., [4] f. pril., ilustr.  http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200604048.pdf. [COBISS.SI-ID 12881717]


Naloge predstavljene v letu 1994 – 1995

Ljubezenske zgodbe skozi čas.

MARGUČ, Petra, PODERGAJS, Tjaša, ZEVNIK, Andreja. Vojnik: Osnovna šola, 1995. 25 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7019990189.pdf. [COBISS.SI-ID 5591093]

Žarki ljubezni.

VINDER, Klavdija, STEPIŠNIK, Maja. Vojnik: Osnovna šola, 1995. 32 f., ilustr.  http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7019990222.pdf. [COBISS.SI-ID 5606197]

Dvorec Tabor.

PODJED, Maja, KOTNIK, Katarina, KROPF, Boštjan. Vojnik: Osnovna šola, 1995. 49 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7019990193.pdf. [COBISS.SI-ID 5594933]


Naloge predstavljene v letu 1993 – 1994

Primerjava najpomembnejših latentnih dimenzij na področju motorike med učenci razredne stopnje v Vojniku z učenci podružničnih šol.

Vojnik: Osnovna šola Vojnik, 1994. 20 str., ilustr.  http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7019970247.pdf. [COBISS.SI-ID 3608117]

Geometrija v osnovni šoli

ČIČEK, Martina.: raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, [1994?]. 96 f., ilustr.  http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200604041.pdf. [COBISS.SI-ID 12881205]

Ljudsko izročilo ob kmečkem delu.

BOŽNIK, Anja.: [raziskovalna naloga]. Vojnik: Osnovna šola, 1994. 57 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200604038.pdf. [COBISS.SI-ID 12880949]

Televizije ali otroci med televizijo in igro.

KIRN, Alenka, FORŠTNER, Tadeja, STEPIŠNIK, Maja. Vpliv Vojnik: Osnovna šola, 1994. 23 str. + [15] str., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7019980114.pdf. [COBISS.SI-ID 4099893]

Pomen zdrave prehrane.

Osnovna šola Vojnik, 1994. 30 str., [2] str. pril. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7019970245.pdf. [COBISS.SI-ID 3607605]

Viri pitnih voda našega šolskega okoliša.

PETEK, Klementina, VIDENŠEK, Janja, ŽNIDAR, Simona, VOLAVŠEK, Andrej, KOPRIVNIK, Tadej. Vojnik: Osnovna šola Vojnik, 1994. 47 str., [10] str. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7019970244.pdf. [COBISS.SI-ID 3607349]


Naloge predstavljene v letu 1992 – 1993

Čarovništvo in vedeževanje.

GRADIŠNIK, Mihela, VREČKO, Tina, ČUBER, Andreja. Vojnik: Osnovna šola, 1993. 29 str., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7019930268.pdf. [COBISS.SI-ID 1489461]

Klimatologija Vojnika in okolice.

KNEZ, Boris, KOVAČ, Urša, KOCMUT, Petra, JANC, Aleksandra, MARČIČ, Tomaž.: [raziskovalna naloga]. Vojnik: Osnovna šola. 66 str., ilustr., graf. prikazi.  http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7019930242.pdf. [COBISS.SI-ID 1444149]

Les v življenju človeka.

KOPRIVNIK, Tadej, KERŠ, Peter, MOČENIK, Primož.: raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 1993. 39 str., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7019940012.pdf. [COBISS.SI-ID 1709109]

Človek in nakit.

DOBROTINŠEK, Andreja, TAŠKER, Nataša, FORŠTNER, Tadeja, STEPIŠNIK, Maja, OPRČKAL, Tanja. Vojnik: Osnovna šola, 1993. 49 str., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7019930304.pdf. [COBISS.SI-ID 1549877

Dobre in slabe strani planinarjenja.

ŽLIČAR, Vesna, LIPOVŠEK, Milena, PAVŠER, Ana, KUNST, Uroš, ŽLIČAR, Marko.: [raziskovalna naloga]. Vojnik: Osnovna šola, 1993. 24 str., ilustr.  http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7019930238.pdf. [COBISS.SI-ID 1442357]

Kulturno življenje Vojnika nekoč in danes.

PUŠNIK, Tanja, JAGER, Nataša, JURAK, Lea, VOLAVŠEK, Andrej, LEBAN, Klemen. Vojnik: Osnovna šola, 1993. 27 str., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7019930270.pdf. [COBISS.SI-ID 1490229]

Kulturno življenje Vojnika nekoč in danes.

PUŠNIK, Tanja, JAGER, Nataša, JURAK, Lea, VOLAVŠEK, Andrej, LEBAN, Klemen Vojnik: Osnovna šola, 1993. 27 str., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7019930270.pdf. [COBISS.SI-ID 1490229]


Naloge predstavljene v letu 1991 – 1992

Vojnik v srednjem veku.

ŽGAJNER, Petra, KROFLIČ, Vilko, PEKOŠAK, Helena. Vojnik: Osnovna šola, 1992. 20 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7319921262.pdf. [COBISS.SI-ID 5352501]

Naloge predstavljene pred letom 1990 so v šolski knjižnjici!