Vzgojni načrt (29. 01. 2024)
Pravila šolskega reda (29. 01. 2024)
Pravila hišnega reda (2024)
Pravila o šolski prehrani (22. 02. 2024)

Pravila o uporabi šolskih omaric in obeskov za kosilo
 
Pravilnik o statusih učencev OŠ Vojnik
  • (Priloga 1 – Vloga za status perspektivnega mladega umetnika)
  • (Priloga 2 – Vloga za status perspektivnega športnika)
  • (Priloga 3 – Vloga za status vrhunskega mladega umetnika)
  • (Priloga 4 – Vloga za status vrhunskega športnika)

2. ŠOLSKI PROTOKOLI

Pravila ravnanja v OŠ Vojnik