Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada 

          

 

V šolskem letu 2017/2018 se je naša šola vključila v projekt POGUM. Namen projekta je razviti, preizkusiti in implementirati model spodbujanja kompetence podjetnosti v osnovnih šolah. Vključili smo se kot implementacijska šola – v projektu so bile prvi dve leti aktivne razvojne šole (razvijale so modele vključevanja kompetence podjetnosti v pouk), v začetku leta 2019 pa smo se razvojnim šolam z aktivnostmi pridružile tudi implementacijske šole.

Na naši šoli sestavljamo šolski projektni tim:

  • Ravnateljica: Nataša Čerenak

  • Vodja šolskega projektnega tima: Urška Kovač Jurčenko

  • Članice šolskega projektnega tima: Barbara Ojsteršek Bliznac, Vilma Ošlak, Vesna Kotnik, Lidija Eler Jazbinšek, Anja Korošec, Branka Čakš, Valerija Jakop, Anja Prebil, Maša Stropnik, Sanja Stropnik, Mojca Buršič, Eva Verdev, Polona Ahtik in Petra Strnad Ermenc.

Glavna področja našega dela so: karierna in poklicna orientacija, prostori in šola kot središče skupnosti.

KAJ JE PODJETNOST? Je veščina, kompetenca, da posameznik zna prepoznavati priložnosti in jih realizirati, oživiti na različnih področjih (finančno, kulturno, socialno,…). Gre za ustvarjanje neke družbene vrednosti.

Načela, ki jim sledimo, so:

1. načelo sodelovanja in timskega dela;
2. načelo vključevanja šole v okolje;
3. načelo medpredmetnega povezovanja;
4. načelo medgeneracijske odgovornosti in solidarnosti.

Izziv, ki smo si ga zadali je, KAKO USTVARITI SPODBUDNO UČNO OKOLJE ZA UČENCE. Pri tem smo si zadali raziskovalno vprašanje Kako lahko z drugačnimi načini poučevanja ustvarjamo bolj spodbudno učno okolje?

Smernice našega dela so sledeče:

1. Opolnomočenje učencev za samostojno in odgovorno življenje.
2. Spoznavanje samega sebe, svojih potencialov, interesov na šolskem področju, na področju dela in izven dela.
3. Razmišljanje o prihodnosti – katere probleme želimo reševati.
4. Razvijanje vztrajnosti, predanosti, samostojnega načrtovanja in sledenja ciljem.
5. Sprejemanje neuspehov kot priložnost za učenje.
6. Spodbujanje delovnih navad in samostojnosti ter iznajdljivosti.
7. Kreiranje spodbudnih učnih prostorov, pripomočkov, procesov.
8. Sodelovanje šole z lokalno skupnostjo, povezovanje s krajem.
9. Vključevanje medgeneracijskega sodelovanja v šolski prostor in razvijanje empatije.

Pri svojem delu z učenci v okviru projekta razvijamo sledeče podkompetence (na sliki):

 

 

 

Finančna podpora: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR