Matična šola Vojnik od 
Ime Priimek Razrednik Poučuje
Klementina Gorečan 1.a razredni pouk
Klavdija Winder Pantner 1.b razredni pouk
Urška Agrež 2.a razredni pouk
Anka Krajnc 2.b razredni pouk
Nataša Škorjanc 3.a razredni pouk
Mateja Fidler 3.b razredni pouk
Katja Zupančič 3.c razredni pouk
Barbara Jančič 4.a razredni pouk
Maša Stropnik 4.b razredni pouk
Kaja Humski 4.c razredni pouk
Polona  Ahtik 5.a razredni pouk
Jure  Štokovnik, nad. Maja Kampuš 5.b razredni pouk
Martina Lujanac,  6.a  ZGO
Rebeka Žagar, nad. Nika Lesjak 6.b  KEM, BIO, POK
Metka Klinc 6.c  MAT
Simona Šarlah 6.d  NIPN, FIJ
Tatjana Hedžet 7.a  NAR, FIZ, SLZ
Anja Korošec 7.b  TJA, ZGO
Aleksandra Ambrož 7.c SLJ
Barbara Ojsteršek Bliznac 7.d  SLJ, DKE
Urh Poteko 8.a  ŠPO, IŠP, ŠZZ
Dragica Filipčič 8.b  TJA
Petra Strnad Ermenc 8.c MAT, TIT, OGL
Gregor Rojc 8.d  TJA
Vilma Ošlak 9.a  MAT, TIT, UBE
Nataša Jager 9.b  GEO
Branka Čakš 9.c  MAT, TIT
Ana Lavre 9.d  TJA, GEO
Marjana Rojc sor. – 7.a  SLJ, NIPN, pomočnica ravnateljice
Leonida Godec sor. – 8.c  MAT
Nina Smerke sor. – 8.a  ŠI
Eva Verdev sor. – 8.b LUM, LISI, LISII, LISIII
Sara Zupanc, nad. Katarina Meža sor. – 6.c BIO, NAR
Petra Jager Čakš  sor. – 9.b NIPN
Amalija Kožuh sor. – 7,d  SLJ
Jurij Uranič sor. – 6,d  FIZ, RAO, MUM
Robert Suholežnik sor. – 9,a  ŠPO, IŠP, ŠZZ
Igor Fenko sor. – 9,c  ŠPO, IŠP, ŠSP
Sanja Stropnik    LUM, OPB
Jelka Kralj    2. strokovna del., OPB, JV
Simone  Golež    2. strokovna del., JV
Monika Dimec    OPB
Maja Kampuš    OPB
Katja Kovač    OPB
Tejka Jager   OPB
Ivanka Krajnc sor. -7.c  knjižničarka
Emilija Kladnik Sorčan    GUM
Mojca Buršič    TJA, NIPA
Urška Kovač Jurčenko   socialna pedagoginja
Mojca Guček sor. – 8.d  pedagoginja
Valerija Podlesnik   psihologinja
Lidija Eler Jazbinšek sor. – 7.b  OPB, pomočnica ravnateljice
Nataša Čerenak    GUM, ravnateljica
Polona Bastič sor. – 9.d  GOS, SPH
Valerija Jakop    zunanja sodelavka, specialna pedagoginja
Anja Prebil    zunanja sodelavka, socialna pedagoginja
Mateja Jastrobnik    zunanja sodelavka, specialna pedagoginja
Sara Muha    zunanja sodelavka, logopedinja
Vesna Pikl     zunanja sodelavka, specialna pedagoginja
Nadja Koštomaj    zunanja sodelavka, surdopedagoginja
Milena Četina    zunanja sodelavka, psihologinja
Loreta Palčnik    zunanja sodelavka, logopedinja
Barbara Močnik   zunanja sodelavka, specialna pedagoginja
POŠ Socka
Maja  Kovačič 1. in 2.s razredni pouk, vodja POŠ
Suzana Jelenski Napotnik 3.s razredni pouk
Sabina Skok 4. in 5.s razredni pouk
Irena Rudnik   TJA, druga str. delavka
Maja Drobnič Grosek   OPB
Petra Jager Čakš   NIPN
POŠ Nova Cerkev
Sabina  Penič 1.n razredni pouk
Irena Rudnik   druga str. delavka
Lidija Vrečko 2.n  razredni pouk
Ida Grobelnik 3.n razredni pouk, vodja POŠ
Damjana Ferlic 4.n razredni pouk
Vesna Kotnik 5.n razredni pouk
Lidija Štimulak   OPB
Mojca Buršič   TJA 1.-4-r.
Ana Lavre   TJA  -5.r.
Petra Kojc   NIPN
POŠ Šmartno  v Rožni dolini
Milanka Kralj 1.š razredni pouk, vodja POŠ
Liljana Vreš 2.š razredni pouk
Natalija Mažič 3.š razredni pouk
Lea Rezar, nad. Maja Štadler 4. in 5.š razredni pouk
Nuša Lilija   OPB
Vesna Kolin   druga strokovna del., TJA
Petra Jager Čakš   NIPN
Domen Matelič   spremljevalec učenca


Administrativno-tehnični kader na matični šoli in podružničnih šolah

Aleš Kolšek – tajnik
Dejan Kolenc – računovodja
Mojca Čokl Vodeb – knjigovodja
Majda Jelen – arhivarka
Branko Špes – kuhar, vodja šolske kuhinje
Milena Pogorevc- pomočnica v kuhinji na matični šoli
Helena Kugonič Kačičnik – pomočnica v kuhinji na matični šoli
Apolonija Sevšek – kuharica na matični šoli
Damijana Aleksencev – pomočnica v kuhinji na matični šoli
Terezija Kveder – pomivalka na matični šoli
Matjaž Rebernik – hišnik na matični šoli
Matejka Kroflič – hišnica na matični šoli
Albin Kus – hišnik na matični šoli
Tatjana Majcen – čistilka in kuhinjska pomočnica na na matični šoli
Nada Brežnik – čistilka na matični šoli
Simona Rajšter -čistilka na matični šoli
Gordana Buček – čistilka na matični šoli
Marija Jeseničnik – čistilka na matični šoli
Fazila Šljivar – čistilka na matični šoli
Sabina Skerlovnik – čistilka na matični šoli
Anita Matko – čistilka na podružnični šoli Šmartno v Rožni dolini
Silva Klinar – čistilka na podružnični šoli Nova Cerkev
Minka Kračun – čistilka na podružnični šoli Socka