Matična šola Vojnik 
 Priimek in ime  Razrednik  Poučuje
 Gorečan Klementina 1. a  razredni pouk
 Kralj Jelka    II. strokovna delavka v 1. a in 1. c, OPB 2
 Dimec Monika  1. b  razredni pouk
 Golež Simone    II. strokovna delavka v 1. b, OPB 2
 Agrež Urška 2. a  razredni pouk
 Klavdija Winder Pantner 2. b  razredni pouk
 Anka Krajnc (nad. Astrid Bukovšek) 2. c  razredni pouk
 Škorjanc Nataša 3. a  razredni pouk
 Goršič Eva 3. b  razredni pouk
 Humski Kaja 4. a  razredni pouk
 Stropnik Maša 4. b  razredni pouk
 Hudovernik Sara 4. c  razredni pouk
 Ahtik Polona 5. a  razredni pouk
 Štokovnik Jure 5. b  razredni pouk
 Zupančič Katja 5. c  razredni pouk
 Strnad Ermenc Petra 6. a  MAT, TIT, OGL
 Godec Leonida 6 a sor.  MAT
 Filipčič Dragica 6. b  TJA
 Poteko Urh 6 b sor.  ŠPO, ŠPS, ŠPZ
 Zupanc Sara 6. c  NAR, BIO 
 Guček Mojca 6 c sor.  pedagoginja
 Rojc Gregor 6. d  TJA
 Kladnik Sorčan Emilija 6 d sor.  GUM, MPZ, OPZ
 Ošlak Vilma 7. a  MAT, TIT, OGU, UBE
 Suholežnik Robi 7. a sor.  ŠPO, ŠSP, ŠZZ, VNN
 Jager Nataša 7. b  GEO
 Fenko Igor 7. b sor.  ŠPO, ŠSP, ŠZZ, VNN
 Čakš Branka 7. c  TIT, MAT
 Podlesnik Valerija 7. c sor.  psihologinja
 Lujanac Martina 7. a  ZGO, DKE
 Kovač Jurčenko Urška 8. a sor.   soc. pedagoginja
 Rojc Marjana 8. b  NIP-N, SLJ
 Lesjak Nika /Maja Luković 8. b sor.   KEM, POK
 Klinc Metka 8. c  MAT, TIT
 Smerke Nina 8. c sor.  ŠPA
 Šarlah Simona 8. d  NIP-N, DKE, FIJ
 Jagr Čakš Petra 8. d sor.  NIP-N
 Hedžet Tatjana 9. a  FIZ, NAR, SLZ
 Uranič Jure  9. a sor.  FI, MUM, RAO, ROID
 Korošec Anja 9. b  ZGO, TJA
 Ana Lavre 9. b sor.  GEO, TJA
 Ambrož Aleksandra 9. c  SLJ
 Krajnc Ivanka 9. c sor.  knjižničarka
 Ojsteršek Bliznac Barbara 9. d  SLJ, DKE, TIS, RET
 Kožuh Amalija 9. d sor.   SLJ
 Bastič Polona    GOS, SPH
 Belej Janja    OPB 2., GUM
 Buršič Mojca    TJA
 Čerenak Nataša    GUM, ravnateljica
 Jager Tejka    OPB 4. in 5. r, knjižnjica
 Kojc Petra    OPB 4. in 5. r, Šahovske osnove
 Presečnik Laura / Verdev Eva    OPB 3, LUM
 Kolin Vesna    TJA, ŠPO
 Doler Kaja    OPB
 Štrajhar Mateja / Jančič Barbara    OPB 1
 Kovač Katja    OPB1
 Kovačič Maja    ROID, pom. r.
 Katarina Meža    laborant
 Eler Jazbinšek Lidija     OPB 4., 5.pom. r. 
 Jakop Valerija    zunanja sodelavka, specialna pedagoginja
 Prebil Anja     zunanja sodelavka, socialna pedagoginja
 Kladnik Tanja     zunanja sodelavka, specialna pedagoginja
 Muha Sara     zunanja sodelavka, logopedinja
 Pikl Vesna     zunanja sodelavka, specialna pedagoginja
 Koštomaj Nadja     zunanja sodelavka, surdopedagoginja
 Četina Milena     zunanja sodelavka, psihologinja
 Palčnik Loreta     zunanja sodelavka, logopedinja
 Močnik Barbara     zunanja sodelavka, specialna pedagoginja
 POŠ Socka
 Pirman Veronika 1., 2. s  razredni pouk
 Berzelak Irena 1., 2. s  II. strokovni delavec, TJA
 Praznik Suzana 3. in 4. s  razredni pouk
 Skok Sabina 5. s  razredni pouk, vodja POŠ
 Cehner Špela    razredni pouk, OPB 
 Petra Jager Čakš    NIPN
 POŠ Nova Cerkev
 Penič Sabina 1. n  razredni pouk
 Vrečko Lidija 2. n  razredni pouk
 Grobelnik Ida 3. n  razredni pouk, vodja POŠ
 Ferlic Damjana 4. n  razredni pouk
 Kotnik Vesna 5. n  razredni pouk
 Kojc Petra     OPB, NIP-N 
 Štimulak Lidija    OPB 1
 Doler Kaja    OPB 2
 Buršič Mojca    TJA
 POŠ Šmartno  v Rožni dolini
 Kralj Milanka 1., 2. š  razredni pouk, vodja POŠ
 Štadler Maja    razredni pouk, II. strokovna delavka
 Rezar Lea 3. š  razredni pouk
 Mažič Natalija 4. š  razredni pouk
 Drobnič Grosek Maja 5. š  razredni pouk
 Mojca Rezar    OPB 
 Buršič Mojca    TJA
 Petra Jager Čakš    NIPN
 Domen Matelič    spremljevalec učenca


Administrativno-tehnični kader na matični šoli in podružničnih šolah

Aleš Kolšek – tajnik
Brigita Debeljak – poslovni sekretar, administrator
Dejan Kolenc – računovodja
Mojca Čokl Vodeb – knjigovodja
Branko Špes – kuhar, vodja šolske kuhinje
Urška Berglez – kuharica na matični šoli
Jelenko Valerija – kuharica na matični šoli
Milena Pogorevc- pomočnica v kuhinji na matični šoli
Damijana Aleksencev – pomočnica v kuhinji na matični šoli
Terezija Kveder – pomivalka na matični šoli
Matjaž Rebernik – hišnik
Matejka Kroflič – hišnica
Albin Kus – hišnik
Tatjana Majcen – čistilka in kuhinjska pomočnica na na matični šoli
Nada Brežnik – čistilka na matični šoli
Simona Rajšter -čistilka na matični šoli
Gordana Buček – čistilka na matični šoli
Edita Jekl – čistilka na matični šoli
Fazila Šljivar – čistilka na matični šoli
Sabina Skerlovnik – čistilka na matični šoli
Petra Tržan – čistilka na matični šoli
Anita Matko – čistilka na podružnični šoli Šmartno v Rožni dolini
Silva Klinar – čistilka na podružnični šoli Nova Cerkev
Minka Kračun – čistilka na podružnični šoli Socka