Strokovni aktivi

Področje Vodja
matematika  Leonida Godec Starček
angleški jezik  Dragica Filipčič
slovenski jezik  Barbara Ojsteršek Bliznac
naravoslovje  Rebeka žagar
družboslovje  Nataša Jager
šport  Urh Poteko
podaljšano bivanje  Monika Dimec
nemški jezik  Simon Šarlah
svetovalna služba  Mojca Guček

 

Razredni aktivi

Razred Vodja aktiva
1. r. Sabina Penič
2. r. Urška Agrež
3. r. Damjana Ferlic
4. r.  Sabina Skok
5. r.  Vesna Kotnik
6. r.  Anja Korošec
7. r.  Sanja Levart
8. r.  Branka Čakš
9. r.  Metka Klinc