knjige-ucbeniki


Seznam učbenikov in šolskih potrebščin za šolsko leto 2024-25 


Matična šola – Vojnik

1. razred *2. razred3. razred
4. razred5. razred6. razred
7. razred8. razred9. razred


Če bi želeli šolske potrebščine in delovne zvezke kupiti v predporodaji, se lahko odločite za enega od ponudnikov: 


Mladinska knjiga – VO

Kopija-nova – VO

Office&more – VO

Državna založba

Opomba! Ponudniki so pripravili ločene spletne strani za vsako enoto OŠ Vojnik.
Pri naročilu preko DZS vpišite v iskalno okno šole kar Vojnik… in izberite ponujeno šolo (lahko uporabite tudi kodo šole – 5082684).

Spoštovani straši! V primeru, da se soočate s kakršnokoli finančno stisko pri nakupu šolskih potrebščin, Vas naprošamo, da se obrnete na našo šolsko svetovalno službo, ki Vam bo pomagala.


.

Podružnična šola – SOCKA

1. razred2. razred3. razred
4. razred5. razred


Če bi želeli šolske potrebščine in delovne zvezke kupiti v predporodaji, se lahko odločite za enega od ponudnikov: 


Mladinska knjiga – SO 

Kopija-nova – SO

Office&more – SO

Državna založba

Opomba! Ponudniki so pripravili ločene spletne strani za vsako enoto OŠ Vojnik.
Pri naročilu preko DZS vpišite v iskalno okno šole kar Vojnik… in izberite ponujeno šolo (lahko uporabite tudi kodo šole – 5082684). Izbor od 4, razreda dalje je enak kot na matični šoli.

Spoštovani straši! V primeru, da se soočate s kakršnokoli finančno stisko pri nakupu šolskih potrebščin, Vas naprošamo, da se obrnete na našo šolsko svetovalno službo, ki Vam bo pomagala.


.

Podružnična šola – NOVA CERKEV

1. razred2. razred3. razred
4. razred5. razred


Če bi želeli šolske potrebščine in delovne zvezke kupiti v predporodaji, se lahko odločite za enega od ponudnikov:


Mladinska knjiga – NC

Kopija-nova – NC

Office&more – NC

Državna založba

Opomba! Ponudniki so pripravili ločene spletne strani za vsako enoto OŠ Vojnik.
Pri naročilu preko DZS vpišite v iskalno okno šole kar Vojnik… in izberite ponujeno šolo (lahko uporabite tudi kodo šole – 5082684). Izbor od 4, razreda dalje je enak kot na matični šoli.

Spoštovani straši! V primeru, da se soočate s kakršnokoli finančno stisko pri nakupu šolskih potrebščin, Vas naprošamo, da se obrnete na našo šolsko svetovalno službo, ki Vam bo pomagala.


.

Podružnična šola – ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI 

1. razred2. razred3. razred
4. razred5. razred


Če bi želeli šolske potrebščine in delovne zvezke kupiti v predporodaji, se lahko odločite za enega od ponudnikov:


Mladinska knjiga – ŠM

Kopija-nova – ŠM

Office&more – ŠM

Državna založba

Opomba! Ponudniki so pripravili ločene spletne strani za vsako enoto OŠ Vojnik.
Pri naročilu preko DZS vpišite v iskalno okno šole kar Vojnik… in izberite ponujeno šolo (lahko uporabite tudi kodo šole – 5082684). Izbor od 4, razreda dalje je enak kot na matični šoli.

Spoštovani straši! V primeru, da se soočate s kakršnokoli finančno stisko pri nakupu šolskih potrebščin, Vas naprošamo, da se obrnete na našo šolsko svetovalno službo, ki Vam bo pomagala.


Obrabnino za šolske učbenike šoli v celoti povrne Ministrstvo za šolstvo in šport.
Delovne zvezke in ostale učne pripomočke učencem kupijo starši.

V primeru, da se soočate s kakršnokoli finančno stisko pri nakupu šolskih potrebščin, Vas naprošamo, da se obrnete na našo šolsko svetovalno službo, ki Vam bo pomagala.


ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA – DELOVNI ZVEZKI – marec 2024   (NOVO!)  

Na pobudo Sveta staršev OŠ Vojnik v šolskem letu 2013/2014 vsako leto pripravimo anketni vprašalnik za starše, s prošnjo, da nam podajo mnenje in opažanje, v kolikšni meri so bili delovni zvezki iz kompleta uporabljeni.

Pripravljena je analiza odgovorov za šolsko leto 2023/2024. 

  Analiza anketnega vprašalnika    Primerjava indeksa cen za OŠ Vojnik – tri leta