Prehrano lahko odjavite s kratkim sporočilom SMS na tel. št. 031/312-638 ali z izpolnjevanjem spodnjega obrazca. Upoštevali bomo pravočasno prispele odjave do 8. ure zjutraj za tekoči dan, v nasprotnem primeru boste obrok primorani plačati.

Poenostavljeni obrazec za odjavo prehrane (simulacija SMS sporočila)

Vpisanih podatkov ne hranimo! E-sporočila, ki jih na ta način prejmemo, pa se po obdelavi hranijo en mesec.
V tem obrazcu ne zahtevamo navedbe vašega e-naslova, zato tudi ne boste prejeli potrdila.
V polje  Besedilo odjave vpišite obroke in datume za katere želite, da vam prehrano odjavimo.
Podatki o starših v tem obrazcu niso obvezni, so pa zaželeni.

Če želite povratno potrdilo oziroma vam bolj ustreza odjava, kot je bila v preteklosti,
izberite stari – podrobnejši obrazec. (Podrobnejši obrazec smo premaknili za drug strežnik.)

____________________________________________________________________________________________________
Z zgoraj zapisanimi pogoji se morate strinjati!

.

.