Vlada RS je dne 17. 1. 2022 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni Covid19 in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo Covid19 (URL RS št. 8/22), veljavnost od 19. 1. 2022:

Spremembe zgornjega odloka z dne, 1. 2. 2022:

a) Za potrditev koronavirusne okužbe je dovolj pozitiven izvid hitrega antigenskega testa (test HAG). Testiranja s testom PCR se bo treba udeležiti le, če bo tako presodil zdravnik..

b) Če je rezultat testiranja s testom HAG za samotestiranje pozitiven, se testirana oseba najpozneje v 24 urah po odvzemu brisa s testom HAG za samotestiranje udeleži testiranja s testom HSG, se umakne v samoizolacijo in upošteva navodila NIJZ.

c) Če je izvid HAG-testa negativen in je oseba brez znakov okužbe, nadaljnje ukrepanje ni potrebno

d) Če je izvid HAG-testa negativen, oseba pa ima znake okužbe dihal, ki so 72 ur od odvzema brisa s testom HAG še vedno prisotni, se mora v roku 24 ur ponovno udeležiti testiranja s HAG-testom.

e) Natančneje so opredeljeni tipi zaščitnih mask, katerih uporaba je predpisana v odloku. Doslej je odlok določal uporabo kirurške maske ali maske tipa FFP2, po novem pa je obvezna uporaba kirurške maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa FFP3.

Še vedno velja:

V karanteno ni potrebno učencem, ki so imeli visokorizični stik v šoli, pod pogojem, da v obdobju 7 dni od visokotveganega stika z okuženo osebo s Covid19 vsakodnevno opravijo testiranje s testom HAG v šoli.

Učencem NI POTREBNO opravljati vsakodnevnega samotestiranja namesto napotitve v karanteno v primerih:

    • če je učenec prebolel Covid19 in je od pozitivnega rezultata testa minilo manj kot 45 dni;
    • če je učenec prebolel Covid19 in je bil hkrati tudi ustrezno cepljen;
    • če učenec predloži negativen rezultat testa HAG (zunanji izvajalci testiranj), ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa.
  1. V kolikor je v posameznem oddelku potrjena okužba pri več kot 30% učencev, se za učence oddelka odredi karantena.

Učencem pripada po novem 20 testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih starši prevzamete v lekarni.

Samotestiranje na SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi poteka v prostorih vzgojnoizobraževalnih zavodov (v nadaljevanju: VIZ) za vse učence osnovnih šol in za učence, ki so vključeni v tretjo do šesto stopnjo posebnega programa, ter za otroke in mladostnike, vključene v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, ustanovljenih za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami

Sicer se samotestiranje na SARS-CoV- 2 se izvaja trikrat tedensko, praviloma ob ponedeljkih, sredah in petkih. V kolikor je učenec odsoten na dan, ko se praviloma izvaja testiranje, se testiranje opravi takoj naslednji dan, ko je prisoten v vzgojno-izobraževalnem zavodu.

Samotestiranje na SARS-CoV-2 je obvezno in brezplačno.

Samotestirajo se učenci, ki niso bili polno cepljeni in niso preboleli COVID-19 ali niso bili polno cepljeni in so preboleli COVID-19, od okužbe pa je minilo več kot šest mesecev.

Pogoj za samotestiranje na SARS-CoV-2 je, da se učenec počuti zdrav, brez znakov akutne okužbe dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov morajo njegovi starši oziroma zakoniti zastopniki učenca poklicati v ambulanto izbranega osebnega zdravnika, ki ga bo napotil v izolacijo in podal vsa nadaljnja navodila.

Video prikaz testiranja