Ime
Priimek
 Razrednik  Poučuje  Govorilna ura  Pogovorna ura
 Urška
Agrež
1.A razredni
pouk
torek:
11.50 -12.40
ponedeljek:
11.55 -12.40
 Anka  Krajnc 1.B razredni
pouk
četrtek: 11.55
– 12.40
ponedeljek:
11.55 -12.40
 Lidija Vrečko 2.A razredni
pouk
 četrtek:
10.15 – 11.00
 po
dogovoru
 Klavdija Winder
Pantner
2.B razredni
pouk
torek:
11.05 – 11.50
petek:
10.15 – 11.00
 Kristina Krivec 3.
A
razredni
pouk
torek:
9.10 – 9.55
sreda:
12.45 – 13.30
 Mateja Fidler 3.
B
razredni
pouk
petek:
9.10 – 9.55
sreda:
12.45 – 13.30
 Lidija  Eler
Jazbinšek
4.
A
razredni
pouk
torek:
10.15 – 11.00
po
dogovoru
 Anica Petek 4.
B
razredni
pouk
torek:
9.10 – 9.55
po
dogovoru
 Maša Stropnik 4.C razredni
pouk
sreda:
10.15 – 11.00
po
dogovoru
 Polona  Ahtik 5.
A
razredni
pouk
ponedeljek:
9.10 – 9.55
po
dogovoru
 Jure  Štokovnik 5.
B
razredni
pouk
petek: 9.10
– 9.55
po
dogovoru
 Marjana Rojc 6.
A
NIPN,
SLJ
torek:
11.05 – 11.50
ponedeljek:
13.35 – 14.20