OŠ Vojnik sodeluje v projektu Varno s soncem.

Naslednja predstavitev je namenjena naključnim obiskovalcem spletne strani OŠ Vojnik.
Učencem bomo napotjke predstavili na eni od junijskih razrednih ur.
.
Varno s soncem 2016
ppt PPT predstavitev  (potrebuje MS PowerPoint)
Velikost prenosa ~ 12 Mb
pps Samostojna PPT predstavitev
Velikost prenosa ~ 12 Mb
pdf Kopije diapozitivov v PDF dokumentu
Ogled neposredno v spletnem brsklaniku