VPIS ŠOLSKIH NOVINCEV

V skladu z Zakonom o OŠ morate starši v OŠ obvezno vpisati vse otroke, rojene v času od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Vpis prvošolcev za šolsko leto 2019/2020 bo potekal:

MATIČNA ŠOLA VOJNIK: v petek, 15. 2. 2019, od 7.00 do 14.00
                                            v torek, 12. 2. 2019, od 9.00 do 16.00 v pisarni šolske pedagoginje.
POŠ NOVA CERKEV: v ponedeljek, 11. 2. 2019, od 8.30 do 14.00 v učilnicI 1. razreda na POŠ Nova
                                    Cerkev
POŠ SOCKA: v sredo, 13. 2. 2019, od 8.30 do 13.00 v knjižnici POŠ Socka
POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI: v četrtek, 7. 2. 2019, od 7.30 – 13.00 v zbornici POŠ Šmartno v Rožni dolini


Napovedane plesne vaje za devetošolce ob sredah do nadaljnjega odpadejo.

DOGODKI V JANUARJU 

V ponedeljek, 21. januarja 2019, bo potekalo šolsko tekmovanje iz kemije.

V petek, 25. januarja 2019, bodo devetošolci v okviru naravoslovnega dne v Ljubljani obiskali sejem Informativa.

V torek, 29. januarja 2019, bo za učence 8. in 9. razreda zimski športni dan.

V sredo, 30. januarja 2019, bo za učence 6. in 7. razreda zimski športni dan.

V sredo, 30. januarja 2019, bo ob 16. uri v zbornici matične šole za vse pedagoške delavce matične šole in podružnic pedagoško-redovalna konferenca.

V četrtek, 31. januarja 2019, bo zaključek 1. ocenjevalnega obdobja.

 


Koledar dogodkov OŠ Vojnik s podružnicami