.

Spoštovani starši!

V ponedeljek, 1. 6. 2020, se bodo v šolo vrnili učenci 4. in 5. razreda, v sredo, 3. 6. 2020,  pa tudi učenci 6., 7. in 8. razreda. Pouk bo pri vseh urah potekal v matičnih učilnicah, in sicer brez prehajanja učencev in brez drugih delitev le-teh.

Ker moramo upoštevati navodila, ki smo jih prejeli z NIJZ, in skladno z njimi zagotoviti pogoje za varnost vseh v šolskem prostoru, bodo nekatere aktivnosti, ki smo jih načrtovali ob začetku šolskega leta, izvedene v okrnjeni obliki oz. prilagojene dani situaciji.

NOVE INFORMACIJE:

OBVESTILO  (3., 4. in 5. razred)

NOV VOZNI RED (od 1. 6. dalje)

NE POZABITE:

  1. V šolo se lahko vrnejo le zdravi otroci, zato preberite priložene zdravstvene omejitve (priloga 1 – Opredelitev zdravstvenih omejitev za otroke in druge družinske člane, s katerimi  živite v skupnem gospodinjstvu). V primeru, da vaš otrok ali družinski član spada v ogroženo skupno, se posvetujte z osebnim zdravnikom. Če Vam ta odsvetuje vrnitev otroka v šolo, boste razredniku podali posebno izjavo.

I Z J A V A Učenec ne pride v šolo!

  1. Ob prihodu v šolo mora vsak otrok prinesti vašo izjavo, da je zdrav.*

I Z J A V A.

Zavedamo se, da se z odpiranjem šol za vse učence povečuje tveganje za prenos bolezni, zato Vas naprošamo, da nam priskočite na pomoč, kjer koli zmorete, saj bo na ta način tveganje za okužbo manjše.

Verjamemo, da nam bo tudi z Vašo pomočjo uspelo in da bomo lahko vsi skupaj uspešno zaključili šolsko leto.

Ravnateljica: Olga Kovač

* Če nimate možnosti tiska, boste izjavo lahko podpisali v ponedeljek oz. v sredo, preden otrok vstopi v šolo.


KONTAKTI V ČASU DELA OD DOMA:

Mobilni tel. št.:  031 575-503 (g. Aleš Kolšek, tajnik)
Stacionarna številka: 03 7800 552 (ga. Olga Kovač, ravnateljica)
E-pošta šole:  info@os-vojnik.si  (o-vojnik.ce@guest.arnes.si)
E-pošta v primeru težav z gesli za dosstop do portala Lo.Polis: gesla@os-vojnik.si INFO-tabla z nadomeščanji in koledar dogodkov OŠ Vojnik s podružnicami

 
Če si želite podrobneje ogledati video posnetke, ki dopolnjujejo Info tablo lahko to storite z obiskom strani izseki. Če želite videti le podatke o nadomeščanjih, obiščite urnike.