AVTOBUSNI PREVOZI  2017-2018
SMER VSTOPNA POSTAJA
1. Socka – NC –    Vojnik Socka 7:53
Gorica pri Socki 7:55
Razdelj 7.56
Nova Cerkev 7.58
Višnja vas –Trobiš 8:00
Višnja vas 8:01
Vojnik – NC – Socka Vojnik – 1. razvoz 13:00 (pon., to., pet.)
Vojnik – NC –Socka Vojnik – 2. razvoz 13:52  
2. Bovše – Vojnik Bovše 7:40
Razgor 7:43
Bezovica 7:50
Gradišče 7:52
Pristava 1 7:55
Pristava 2 7:56
Šmiklavž – Škofja vas 7:59
Arclin 1 8:07
Arclin 8:08
Vojnik – bolnica 8:09
Vojnik – Bovše –
Male Dole – Jankova
Vojnik  – 1. razvoz 13:00
Vojnik – Bovše Vojnik – 2. razvoz 13:50
3. Jankova – Male Dole – Vojnik Ilovca 1 7:45
Jankova 7:49
  M.Dole 7:53
Jankova 7:57
Ilovca 7:58
Ivenca 7:59
Višnja vas 8:00
  Vojnik 8:01
Vojnik – Bovše –
Male Dole – Jankova
Vojnik  – 1. razvoz 13:00
Vojnik – Jankova-
Male Dole – Globoče*

Vojnik – 2. razvoz

Globoče (prestopijo na kombi v Ivenci)

13:50
4. Šmartno – Vojnik Gorica pri Šmartnem 6:55, 7:55

 

 

 

Slatina 7:57
Šmartno v R.D. 7:59
Brezova 8:00
Gmajna 8:01
Vojnik- Šmartno Vojnik – 1. razvoz
Vojnik – 2. razvoz
13:00 (pon., to., pet.)
13:52

Na matični šoli je varstvo učencev, ki se vozijo v šolo s
šolskimi prevozi organizirano.
Kje učenci čakajo na prevoze prikazuje razpored,
ki si ga lahko ogledate s klikom na povezavo.

dole

 

KOMBI PREVOZI – VOJNIK
SMER VSTOPNA POSTAJA
1. Lemberg-Vizore-Vojnik Lemberg 7.15
Hrenova 1 7:18
Hrenova 2 7:19
Vizore1 7:20
Vizore 7:22
Nova Cerkev 7:25
Vojnik – Vizore – Lemberg Vojnik – 1. razvoz 13:00
Vojnik – 2. razvoz 13:55
2. Konjsko –Popovič – Vojnik Konjsko 1 7:32
Konjsko 2 7.33
Konjsko 3 7.35
Gmajna 7.30
Popovič 7:40
Vojnik – Konjsko Vojnik – 1. razvoz 13:00
3.  Globoče – Male Dole –  Vojnik Globoče (nato BUS v MD) 6:55 in 7:45
Male Dole 2 7:06 in 7:55
  Male Dole 1 7:11 in 8:00
Male Dole – Marguč 7:12 in 8:01
Jankova 7:15 in 8:04
Ilovca 7:16 in 8:05
Vojnik – Male Dole  – Globoče Vojnik – 1. razvoz 14:00
4. Lešje – Arclin – Vojnik Lešje 7:45
  Arclin – most 1. razvoz (dogovor z učenci) 7:50
Arclin – most 2. razvoz  (dogovor z učenci) 8:00
Arclinska c. 8:04
Vojnik- Arclin – Lešje Vojnik – 1. razvoz 13:37
Vojnik – 2. razvoz 13:50
5. Arclinska c. – Cesta talcev,   –   Vojnik Arclinska c. 7:25
Vojnik –  Arclinska c. Vojnik 13:50

 

 

KOMBI PREVOZI –  POŠ NOVA CERKEV
SMER VSTOPNA POSTAJA
1. Vizore, Hrenova – NC Hrenova 7:05
NC – Hrenova -Vizore 1. razvoz 13.05
2. razvoz 14:00
2. Novake – NC Novake 7:50
     NC – Novake 13:55
3. Homec – Gorica – NC Homec 7:40
Gorica 7:45
NC – Homec 13:55
NC – Gorica 13:40 in 13:55
4. Višnja vas  – NC Višnja vas 8:10
NC – Višnja vas

1. razvoz

2. razvoz

13:45

14:00

 

 

KOMBI PREVOZI –  POŠ SOCKA 
SMER VSTOPNA POSTAJA
1. Gorica – Čreškova – Socka Gorica pri Socki 7:00
Čreškova 7:07
Socka – Čreškova – Gorica 14:00
2. Selce – Trnovlje – Socka Selce 7:15
Trnovlje 7:20
Socka-Selce-Trnovlje 13:50
3. Velika Raven – Socka Velika Raven 7:25
Socka – Velika Raven 14:10

 

 

KOMBI PREVOZI –  POŠ ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI 
SMER VSTOPNA POSTAJA
1. Brezova – Loče – Slatina Brezova 7:00
Loče 7:03
Slatina 7:08
ŠM – Brezova 14:25
2. Šentjungert  Šentjungert 7:23
              ŠM – Šentjungert 14:15
3. Otemna – Pepelno Otemna 7:34
Pepelno 7:36
  Rožni vrh 7:40
ŠM – Otemna 14:00