OSNOVNA ŠOLA VOJNIK

Naslov šole: Prušnikova 14, 3212 Vojnik
Telefon tajništvo: (03) 7800 550,  Telefax: (03) 7800 565
Internetna stran: http://www.os-vojnik.si
Elektronski naslov: info@os-vojnik.si
Transakcijski račun: SI56 0400-1004-8665 277 
Davčna številka: 95289763 (šola ni davčni zavezanec)
Matična številka zavoda: 5082684000

POMEMBNE TELEFONSKE ŠTEVILKE

Tajništvo: Aleš Kolšek

 • 7800 550
 • 031/575-503

Ravnateljica: Olga Kovač

 • 7800 552

Pomočnica ravnateljice: Nataša Čerenak

 • 7800 553

Pedagoginja: Mojca Guček

 • 7800 555
 • 031/690-246

Svetovalna služba: Urška Kovač Jurčenko

 • 7800 554
 • 031/690-235
Kabinet DSP: Valerija Jakop
 •  7800 576

Knjižnica: Ivanka Krajnc
Majda Jelen

 • 7800 562
 • 7800 578

Kuhinja: Branko Špes

 • 7800 564

Hišnik: Matjaž Rebernik
Hišnica: Matejka Kroflič

 • 7800 566
 • 031/265-814
 • 031/575-517

Računovodstvo: Dejan Kolenc
Mojca Čokl Vodeb

 • 7800 575
 • 7800 574

Zbornica predmetna stopnja

 • 7800 551

Zbornica razredna stopnja
Oddelek podaljšanega bivanja: Monika Dimec

 • 7800 563
 • 031/227-138

POŠ Socka: Maja Kovačič

 • 5778 285
 • 031/521-950

POŠ Nova Cerkev: Ida Grobelnik

 • 5772 340
 • 041/543-435

POŠ Šmartno v Rožni dolini: Milanka Kralj

 • 5777 047
 • 031/521-937

KABINETI PREDMETNE STOPNJE

Biologija – naravoslovje: Rebeka Žagar, Sara Zupanc, Tatjana Hedžet
 • 7800 579
Angleški jezik:  Anja Korošec, Dragica Filipčič, Gregor Rojc
 • 7800 567
Zgodovina – nemščina: Simona Šarlah, Martina Lujanac
 • 7800 568
Slovenski jezik: Amalija Kožuh, Marjana Rojc, Barbara O. Bliznac, Aleksandra Ambrož
 • 7800 569
Geografija, gospodinjstvo, matematika: Nataša Jager, Polona Bastič, Leonida Godec Starček
 • 7800 570
Računalništvo: Jurij Uranič
 • 7800 571
Tehnika in tehnologija: Branka Čakš, Sanja Levart, Vilma Ošlak
 • 7800 572
Športni kabinet: Igor Fenko, Robert Suholežnik, Urh Poteko
 •  7800 578
Kabinet 5. razred: Polona Ahtik, Jure Štokovnik
 •  7800 577