Predstavitev šole

V šolskem letu 2017/2018 je v OŠ Vojnik vpisanih skupno 727 učencev, od tega na matično šolo 582. Podružnično šolo v Novi Cerkvi obiskuje 62 učencev, POŠ Socka 38, POŠ Šmartno v Rožni dolini pa letos obiskuje 45 učencev. Pouk se prične ob 8.20, zadnja, 6. ura, se konča ob 13.30.

Na matični šoli je 6 oddelkov I. triade, 9 oddelkov II. triade in 10 oddelkov  III. triade, skupaj ima torej 25 oddelkov.

Na podružničnih šolah v Socki, Novi Cerkvi in Šmartnem v Rožni dolini učenci obiskujejo pouk od 1. do 5. razreda.

Naslovi:

OŠ Vojnik, Prušnikova 14, 3212 Vojnik
POŠ Šmartno v Rožni dolini, Šmartno v Rožni dolini 3, 3201 Šmartno v Rožni dolini
POŠ Socka, Socka 70, 3203 Nova Cerkev
POŠ Nova Cerkev, Nova Cerkev 41, 3203 Nova Cerkev


Šolska poslopja:


Ogledate si lahko naš predstavitveni video