Če se med učenci so se pojavijo uši!

Prosimo vas, da v primeru, ko Vas razredniki o tem obvestijo, otrokom skrbno pregledate lasišče.
Navodilo, kako ravnati ob pojavu, si oglejte v spodnji prilogi Inštituta za varovanje zdravja.