Urniki oddelkov predmetne stopnje (6. do 9. razred)
za šolsko leto 2017-2018

6.a 6.b 6.c 6.d
7.a 7.b 7.c  7.d
8.a 8.b 8.c
9.a 9.b 9.c

 

doleUrniki izbirnih predmetov (7. do 9. razred)

Urniki učiteljev predmetne stopnje (6. do 9. razred) za šolsko leto 2017-2018 


Bastič Polona
Ojsteršek Bliznac Barbara
Fenko Igor
Fidler Edvard
Filipčič Dragica
Godec Leonida
Hedžet Tanja
Jager Nataša
Kladnik Sorčan Emilija
Klinc Metka
Korošeč Anja
Kovač Olga
Kožuh Amalija
Ošlak Vilma
Poteko Urh
Palčnik Gregor
Rojc Gregor
Rojc Marjana
Strnad Petra
Suholežnik Robert
Šarlah Simona
Uranič Jurij
Žagar Rebeka
Žerjav Žilavec Lijana
Žgajner Dušan

Opombe v urnikih učiteljev:
RS – poučevanje v oddelkih razredne stopnje.