Razred / dan 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r.
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Skupaj 15 15 15 15 15 15 15 15 15

 

DNEVI DEJAVNOSTI – PREDMETNA STOPNJA 

Dnevi dejavnosti – razredna stopnja – VOJNIK
Dnevi dejavnosti – POŠ Šmartno v R. dolini     
Dnevi dejavnosti – POŠ Nova Cerkev               
Dnevi dejavnosti – POŠ Socka                         
Dnevi dejavnosti – predmetna stopnja             

 

EKSKURZIJE 

So del letnega načrta šole in so obvezne za vse učence. Sestavljene so tako, da z njimi učenci postopoma  spoznajo kulturne, zgodovinske, etnografske in ostale znamenitosti Slovenije.

Ekskurzije