NOVO!!:

STANJE PRIJAV srednjo šolo.


ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE za šolsko leto 2018/2019

Datum Dogodek
Do 22. januarja 2018 Objava Razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domovi
1. februar 2018 Roditeljski sestanek za devetošolce in starše v šoli
9. in 10. februar 2018 Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih
Do 5. marca 2018

Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti

(le za kandidate, ki se vpisujejo v srednješolske programe, kjer je to posebni vpisni pogoj)

Med 12. in 24. marcem 2018 Opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti na srednjih šolah
Do 5. aprila 2018 Prijava za vpis v 1. letnik srednje šole
10. april 2018 Javna objava številčnega stanja prijav v srednje šole (internet MIZŠ)
Do 20. aprila 2018 Javna objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav za vpis v SŠ
Do 25. aprila 2018 Morebitni prenosi prijav za vpis v srednje šole
Do 31. maja 2018 Javna objava omejitev vpisa in sprememb obsega razpisanih mest (internet MIZŠ)
Do 6. junija 2018 Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa

Med 19. in 22. junijem 2018

do 14. ure

Vpis (kjer ni omejitve vpisa) oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka (kjer je omejitev vpisa)
Do 22. junija 2018 Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na internetu
Do 27. junija 2018 do 11. ure Prijava za 2. krog izbirnega postopka (za neizbrane kandidate v 1. krogu)
Do 29. junija 2018 do 15. ure Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
Do 5. julija 2018 do 14. ure Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
Do 6. julija 2018 Objava prostih mest za vpis
Do 31. avgusta 2018 Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta

 

 


RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

Obišči povezavo 
Na tej strani so za devetošolce pomembne naslednje povezave:

  • Informacije o vsebini prilog, INFORMATIVNEM DNEVU PO POSAMEZNIH ŠOLAH in mednarodni maturi
  • Priloga I: Razpis za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja in gimnazij (tukaj so objavljeni tudi POSEBNI VPISNI POGOJI)
  • Priloga VI: Razpis za sprejem učencev in dijakov v dijaške domove

        ŠOLSKI SISTEM V SLOVENIJI                  


Na predavanju za starše, 1. februarja 2018, so bili navzoči starši seznanjeni z naslednjimi vsebinami:

MLADI NA TRGU DELA
NAMERE DEVETOŠOLCEV – program KAM IN KAKO
VAJENIŠTVO
ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE

JAVNI SKLAD RS ZA RAZVOJ KADROV IN ŠTIPENDIJE
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/


ZAKON O ŠTIPENDIRANJU (ZŠtip-1), v veljavi od 1. 1. 2014
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201356&stevilka=2139


Domov POKLICNI KAŽIPOT  
http://www.mojaizbira.si


Dijaski.net logo PORTAL ZA SREDNJEŠOLCE
http://www.dijaski.net/


OPISI POKLICEV
http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev


Program KAM IN KAKO
https://www.kaminkako.si/kudos#/


eSvetovanje E-SVETOVANJE, VPRAŠALNIKI, SAMOOCENA
http://apl.ess.gov.si/eSvetovanje/


INFORMACIJE O TRGU DELA  Zavod Republike Slovenje za zaposlovanje
http://www.ess.gov.si/trg_dela/aktualno_o_trgu_dela


  Oddaja TO BO MOJ POKLIC (Arhiv RTV Slovenija)
http://4d.rtvslo.si/oddaja/to-bo-moj-poklic-izobrazevalna-serija/28518158


RAZPIS za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2016/2017: 
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja…