RAČUNOVODSTVO in ŠOLSKA KNJIŽNICA   

ŠOLSKO RAČUNOVODSTVO

Za šolske obračune skrbita: g. Dejan Kolenc in ga. Mojca Čokl Vodeb.

Telefonska številka: 03-7800 575  (Dejan Kolenc) in 03- 7800 574 (Mojca Čokl Vodeb).

Obračuni šolske prehrane

Cena šolske prehrane je usklajena  z vsemi šolami v celjski regiji. Cene obrokov so objavljene v področju jedilniki. Vodje šolske prehrane je ga. Polona Bastič, vodja šolske kuhinje pa g. Branko Špes.
Obračune pripravljata in urejata g. Dejan Kolenc in ga. Mojca Čokl Vodeb.

V primeru odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano zjutraj med 7.00 in 8.00 tako, da pošljejo SMS sporočilo z odajvo na tel. št. 031/312-638 ali pa sporočijo odjavo na elektronski naslov osvojnik.prehranarazredni pouk@gmail.com – na ta naslov pošlje sporočilo tudi že pripravljeni obrazec, ki ga najdete na podstrani Prehrana. Natančnejša navodila v zvezi s šolsko prehrano so objavljena v Pravilniku o šolski prehrani.

Obračuni šole v naravi

Cena za prispevka staršev za šolo v naravi je pripravljena na osnovi števila prijavljenih učencev, prevoznih stroškov, cene bivanja, cen dodatnih  organiziranih aktivnosti … in je ustrezno zmanjšana za prispevek, ki ga za šolo v naravi nameni Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport.

S celotno specifikacijo cene so starši seznanjeni pred izdajo obračuna na uvodnem roditeljskem sestanku.
Poročila o višini prispevka za šolo v naravi pripravi ga. Olga Kovač ob pomoči učitelja-pedagoškega vodje za posamezno šolo v naravi.

Če se z obračunom ne strinjate, nas, prosim, pokličite na telefonsko številko 7800 575 (g. Dejan Kolenc), da skupaj uskladimo nesoglasja. Prosimo, da položnic ne pišete in popravljate sami.

ŠOLSKA KNJIŽNICA

Šolska knjižnica je osrednji prostor na šoli. S svojo dejavnostjo se aktivno vključuje v vzgojno-izobraževalno delo. Poudarek je na motivaciji za branje in usposabljanju učencev v samostojne uporabnike knjižnice. Ure knjižnično informacijskih znanj potekajo po učnem načrtu od 1. do 9. razreda. Učenci v okviru različnih dejavnosti v knjižnici najdejo koristne informacije in nasvete za uspešno šolsko delo. Tukaj pripravljamo različne razstave, predstavitve knjižnih novosti, priporočilne sezname za bralno značko, srečanja s književnimi ustvarjalci, izvajajo pa se tudi različni projekti. Najuspešnejša sta Noč branja in Rastem s knjigo.

Z medpredmetnim povezovanjem podpiramo tudi druga predmetna področja. Knjižnica je prijeten prostor, kjer je uporabnikom  je na voljo širok izbor knjižnega in neknjižnega gradiva. Učenci lahko tukaj berejo, listajo po revijah, se učijo, pišejo domače naloge, izdelujejo plakate in podobno. Informacije za pouk, seminarske ali raziskovalne naloge pa lahko iščejo tudi preko računalnika.

Knjižnica je vključena v sistem COBISS.

Odprta je vsak dan od 7. do 14. ure, v njej pa vas pričakuje in vam svetuje knjižničarka Ivanka Krajnc.

Lepo urejene knjižnice imajo tudi vse tri naše podružnice. Vso gradivo je pripravljeno na računalniško izposojo.

Telefon: 03-7800 562.

E-naslov: knjiznica.os-vojnik(at)guest.arnes.si

Za brskanje po katalogu lahko uporabite naslednjo povezavo!