OPISI IZBIRNIH PREDMETOV,
ki bodo učencem ponujeni v šolskem letu 2018-2019.

izbopisi

Urniki izbirnih predmetov (7. do 9. razred)

Vloga za oprostitev izbirnih predmetov (galsbena šola)