Pedagoški kader

Matična šola  Vojnik
Ime Priimek Razrednik Poučuje
Urška  Agrež 1.A razredni pouk
Anka  Krajnc 1.B razredni pouk
Lidija Vrečko 2.A razredni pouk
Klavdija Winder Pantner 2.B razredni pouk
Kristina Krivec 3.A razredni pouk
Mateja Fidler 3.B razredni pouk
Lidija  Eler Jazbinšek 4.A razredni pouk
Anica Petek 4.B razredni pouk
Maša Stropnik 4.C razredni pouk
Polona  Ahtik 5.A razredni pouk
Jure  Štokovnik 5.B razredni pouk
Marjana Rojc 6.A  SLJ, NIP-NEM
Rebeka Žagar 6.B  NAR, OPB
Metka Klinc 6.C  MAT
Simona Šarlah 6.D  NIP-NEM, FIJ
Tatjana Hedžet 7.A  NAR, FIZ
Barbara Ojsteršek Bliznac 7.B  SLJ, VM-R
Dragica Filipčič 7.C  TJA
Anja Korošec 7.D  TJA
Petra Strnad Ermenc 8.A  MAT, TIT, OGL
Leonida Godec Starček 8.B  MAT
Gregor Rojc 8.C  TJA
Amalija Kožuh 9.A  SLJ
Vilma Ošlak 9.B  MAT, TIT, OGU
Polona Bastič 9.C  BIO, GOS
Lijana Žerjav Žilavec  sorazredničarka 6.D  ZGO
Nataša  Jager  sorazredničarka 6.C  GEO
Gregor Palčnik  sorazrednik 7.D  SLJ, DKE, MUM, UBE
Dušan Žgajner  sorazrednik 8.A  LUM, TIT, LS
Jurij Uranič  sorazrednik 9.A  FIZ, RAO, MUM
Edvard Fidler  sorazrednik 7.A  KEM, BIO
Vesna Sevšek Kolin  TJA, ŠPA
Robert Suholežnik  sorazrednik 9.C  ŠPO, ŠPS
Igor Fenko  sorazrednik 8.B  ŠPO, ŠPZ, IŠN
Urh Poteko  sorazrednik 7.C  ŠPO, IŠO, ŠPZ
Marjeta Krušič  OPB
Jelka Kralj  druga strokovna delavka
Simone  Golež  druga strokovna delavka
Nataša  Potočnik  OPB
Monika Dimec  OPB
Marija Kotnik OPB
Nataša Čerenak  pomočnica ravnateljice
Olga Kovač  sorazredničarka 6.A  ravnateljica, MAT
Valerija Jakop  specialna pedagoginja
Loreta Palčnik  specialna pedagoginja
Špelca Oprčkal  specialna pedagoginja
Ivanka Krajnc  sorazredničarka 7.B
Urška Kovač Jurčenko  sorazredničarka 8.C
Mojca Guček  sorazredničarka 9.B
Emilija Kladnik Sorčan  sorazredničarka 6.B
Mojca Ploštajner asistent za delo z otroki s posebnimi potrebami
Mojca Buršič TJA
POŠ Socka
Ime Priimek Razrednik Poučuje
Maja  Kovačič 1. in 2. razred razredni pouk, vodja POŠ
Suzana Jelenski Napotnik 3. razred razredni pouk
Maja  Drobnič Grosek 4. in 5. razred razredni pouk
Sabina Javornik OPB
Polona Bastič gospodinjstvo
Petra Jager Čakš  NIP nemščina
Lea Rezar  druga strokovna delavka v 1. in 2. r.
TJA
POŠ Nova Cerkev
Ime Priimek Razrednik Poučuje
Sabina  Penič 1. razred razredni pouk
Ida Grobelnik 2. razred
Damjana Ferlic 3. razred razredni pouk
Petra  Ofentavšek 4. razred razredni pouk, vodja POŠ
Vesna Kotnik 5. razred razredni pouk
Jolanda Klauški OPB
 Mojca Buršič TJA
Petra Jager Čakš NIP nemščina
Polona Bastič gospodinjstvo
POŠ Šmartno  v Rožni dolini
Ime Priimek Razrednik Poučuje
Milanka Kralj 1. in 3. razred razredni pouk, vodja POŠ
Natalija  Mažič 2. razred razredni pouk
Klementina  Gorečan 4. in 5. razred razredni pouk
Marjana Pikelj bolniška odsotnost
Katja Kovač OPB
Jelka Kralj druga strokovna delavka v 1. in 3.r.
Sabina Fijavž NIP nemščina
Polona Bastič gospodinjstvo
Vesna Sevšek Kolin  TJA

 


Administrativno-tehnični kader na matični šoli in podružničnih šolah

Aleš Kolšek – tajnik
Dejan Kolenc – računovodja
Mojca Čokl Vodeb – računovodja
Majda Jelen – arhivarka
Branko Špes – kuhar, vodja šolske kuhinje
Milena Pogorevc – kuharica na matični šoli
Apolonija Sevšek – kuharica na matični šoli
Damijana Aleksencev – kuharica na matični šoli
Terezija Kveder – pomivalka na matični šoli
Matjaž Rebernik – hišnik na matični šoli
Matejka Kroflič – hišnica na matični šoli
Albin Kus-hišnik na matični šoli
Silva Jelen – čistilka in delilka hrane na podružnični šoli Nova Cerkev
Nada Brežnik – čistilka na matični šoli
Jolanda Jalšovec- čistilka na matični šoli
Simona Rajšter – čistilka na matični šoli, nad. Minka Kračun
Gordana Buček – čistilka na matični šoli
Marija Jeseničnik – čistilka na matični šoli
Fazila Šljivar – čistilka na matični šoli
Sabina Skerlovnik – čistilka na matični šoli
Marija Podgoršek – čistilka in delilka hrane na podružnični šoli Socka
Nataša Rudolf – čistilka in delilka hrane na podružnični šoli Šmartno v Rožni dolini