Matična šola  Vojnik
Ime Priimek Razrednik Poučuje
Klementina Gorečan razredni pouk
Katja Kovač razredni pouk
Anka  Krajnc razredni pouk
Urška Agrež razredni pouk
 Lidija Vrečko razredni pouk
Mateja Fidler razredni pouk
Nataša Potočnik razredni pouk
Lidija  Eler Jazbinšek razredni pouk
Maša Stropnik razredni pouk
Maja Drobnič Grosek razredni pouk
Polona  Ahtik razredni pouk
Jure  Štokovnik razredni pouk
Barbara Jančič razredni pouk
Vilma Ošlak  MAT, TIT, OGU
Nataša Jager GEO
Branka Čakš  MAT, TIT, OGL
Polona Bastič GOS, SPH
Marjana Rojc  SLJ, NIP-NEM
Rebeka Žagar  NAR, GOS, KEM, OPB
Metka Klinc  MAT,TIT
Simona Šarlah  NIP-NEM, FIJ
Tatjana Hedžet  NAR, FIZ,TIT
Barbara Ojsteršek Bliznac  SLJ, VM-R
Dragica Filipčič  TJA
Anja Korošec  TJA, ZGO
Gregor Palčnik SLJ, DKE, MUM, UBE
Leonida Godec Starček  MAT
Gregor Rojc  TJA
Amalija Kožuh  SLJ
Lijana Žerjav Žilavec  ZGO
Dušan Žgajner  LUM, TIT, LS
Jurij Uranič  FIZ, RAO, MUM
 KEM, BIO
Robert Suholežnik  ŠPO, ŠPS
Igor Fenko  ŠPO, ŠPZ, IŠN
Urh Poteko  ŠPO, IŠO, ŠPZ
Jelka Kralj druga strokovna delavka, OPB
Simone  Golež druga strokovna delavka, OPB
Monika Dimec OPB
OPB
OPB
Ivanka Krajnc knjižničarka
Emilija Kladnik Sorčan GUM, OPZ, MPZ
Nina Smerke ŠPA, ISP
Mojca Buršič TJA
Sabina Klančnik Fijavž NIP nemščina
Petra Jager Čakš NIP nemščina
Urška Kovač Jurčenko svetovalna delavka
Mojca Guček pedagoginja
Nataša Čerenak pomočnica ravnateljice
Olga Kovač ravnateljica, MAT
Valerija Jakop – zunanja sod. specialna pedagoginja
Loreta Palčnik-zunanja sod. logoped
Špelca Oprčkal-zunanja sod. specialna pedagoginja
Anja Prebil – zunanja sod. socialna pedagoginja
Mateja Jastrobnik – zunanja sod. specialna pedagoginja
Nadja Šturbej – zunanja ped. surdopedagoginja
POŠ Socka
Ime Priimek Razrednik Poučuje
Maja  Kovačič razredni pouk, vodja POŠ
Suzana Jelenski Napotnik razredni pouk
Sabina Skok razredni pouk
Mojca Rezar OPB
Polona Bastič gospodinjstvo
Petra Jager Čakš NIP nemščina
 Irena Rudnik druga strokovna delavka v 1. in 2. r., TJA, jutranje varstvo
POŠ Nova Cerkev
Ime Priimek Razrednik Poučuje
Sabina  Penič 1. razred razredni pouk
Damjana Ferlic 2. razred  razredni pouk
Ida Grobelnik 3. razred razredni pouk
Petra  Ofentavšek 4. razred razredni pouk, vodja POŠ
Vesna Kotnik 5. razred razredni pouk
Jolanda Klauški OPB
 Mojca Buršič TJA 1.-4-r.
Ana Lavre TJA  -5.r.
Petra Jager Čakš NIP nemščina
Polona Bastič gospodinjstvo
POŠ Šmartno  v Rožni dolini
Ime Priimek Razrednik Poučuje
Milanka Kralj razredni pouk, vodja POŠ
Lea Rezar razredni pouk
Natalija Mažič razredni pouk
Marija Kotnik OPB
Vesna Sevšek Kolin druga strokovna delavka v 1. r., TJA, delitev v 4. in 5. razredu
Sabina Klančnik Fijavž NIP nemščina
Polona Bastič gospodinjstvo

 


Administrativno-tehnični kader na matični šoli in podružničnih šolah

Aleš Kolšek – tajnik
Dejan Kolenc – računovodja
Mojca Čokl Vodeb – knjigovodja
Majda Jelen – arhivarka
Branko Špes – kuhar, vodja šolske kuhinje
Milena Pogorevc – kuharica na matični šoli
Apolonija Sevšek – kuharica na matični šoli
Damijana Aleksencev – kuharica na matični šoli
Terezija Kveder – pomivalka na matični šoli
Matjaž Rebernik – hišnik na matični šoli
Matejka Kroflič – hišnica na matični šoli
Albin Kus-hišnik na matični šoli
Silva Jelen – čistilka in delilka hrane na podružnični šoli Nova Cerkev
Minka Kračun -čistilka in delilka hrane na podružnični šoli Nova Cerkev
Nada Brežnik – čistilka na matični šoli
Jolanda Jalšovec- čistilka na matični šoli
Simona Rajšter – čistilka na matični šoli
Gordana Buček – čistilka na matični šoli
Marija Jeseničnik – čistilka na matični šoli
Fazila Šljivar – čistilka na matični šoli
Sabina Skerlovnik – čistilka na matični šoli
Nataša Rudolf – čistilka in delilka hrane na podružnični šoli Šmartno v Rožni dolini, nadomešča jo Anita Matko