Popoldanske govorilne ure so vsak prvi četrtek v mesecu od 16.00-17.00.

 

 
 Matična šola  Vojnik
 Ime Priimek  Razrednik  Poučuje  Govorilna ura  Pogovorna ura
 Urška  Agrež 1. A razredni pouk torek: 11.50 -12.40 ponedeljek: 11.55 -12.40
 Anka  Krajnc 1. B razredni pouk četrtek: 11.55 – 12.40 ponedeljek: 11.55 -12.40
 Lidija Vrečko 2. A razredni pouk  četrtek: 10.15 – 11.00  po dogovoru
 Klavdija Winder
Pantner
2. B razredni pouk torek: 11.05 – 11.50 petek: 10.15 – 11.00
 Kristina Krivec 3. A razredni pouk torek: 9.10 – 9.55 sreda: 12.45 – 13.30
 Mateja Fidler 3. B razredni pouk petek: 9.10 – 9.55 sreda: 12.45 – 13.30
 Lidija  Eler Jazbinšek 4. A razredni pouk torek: 10.15 – 11.00 po dogovoru
 Anica Petek 4. B razredni pouk torek: 9.10 – 9.55 po dogovoru
 Maša Stropnik 4.C razredni pouk sreda: 10.15 – 11.00 po dogovoru
 Polona  Ahtik 5. A razredni pouk ponedeljek: 9.10 – 9.55 po dogovoru
 Jure  Štokovnik 5. B razredni pouk petek: 9.10 – 9.55 po dogovoru
 Marjana Rojc 6. A NIPN, SLJ torek: 11.05 – 11.50 ponedeljek: 13.35 – 14.20
 Olga Kovač soraz. 6.A
 Rebeka Žagar 6. B NAR, OPB ponedeljek: 8.20 – 9.05 po dogovoru
 Emilija Kladnik Sorčan soraz. 6.B GUM ponedeljek: 9.10 – 9.55 četrtek: 13.35 – 14.20
 Metka Klinc 6. C MAT ponedeljek: 11.55 – 12.40 po dogovoru
 Nataša Jager soraz.6.C GEO ponedeljek: 11.05 – 11.50
 Simona Šarlah 6. D NIPN, FIJ torek:9.10 – 9.55 9.10 – 9.55
 Lijana Žerjav Žilavec soraz.6.D ZGO sreda: 9.10 – 9.55 po dogovoru
 Tatjana Hedžet 7. A NAR, FIZ četrtek: 11.05 – 11.50 ponedeljek: 13.35 – 14.20
 Edvard Fidler soraz.7.A KEM, BIO ponedeljek: 10.15 – 11.00 ponedeljek: 13.35 – 14.20
 Barbara Ojsteršek
Biznac
7. B SLJ, VMR  četrtek: 10.15-11.00  četrtek: 13.35-14.20
 Ivanka Krajnc soraz. 7.B KNJ ponedeljek: 8.20 – 9.05 ponedeljek: 13.35 – 14.20
 Dragica Filipčič 7. C TJA sreda: 9.10 – 9.55 sreda: 13.35 – 14.20
 Urh Poteko soraz. 7.C ŠPO, IŠO sreda:11.05 – 11.55 ponedeljek: 13.35 – 14.20
 Anja Korošec 7. D TJA torek: 11.05 – 11.50 četrtek: 13.35 – 14.20
 Gregor Palčnik soraz. 7.D SLJ, DKE, UBE petek: 11.05 – 11.50 četrtek: 13.35 – 14.20
 Petra Strnad Ermenc 8. A MAT, TIT, OGL četrtek: 11.05 – 11.50 sreda: 13.35 – 14.20
 Dušan Žgajner soraz. 8.A LUM, LIS, TiT ponedeljek: 8.20 – 9.05 ponedeljek: 13.35 – 14.20
 Leonida Godec
Starček
8. B MAT četrtek: 9.10 – 9.55 torek: 13.35 – 14.20
 Igor Fenko soraz. 8.B ŠPO, IŠP torek: 10.15 – 11.00 sreda: 13.35 – 14.20
 Gregor Rojc 8. C torek: 9.10 – 9.55 ponedeljek: 13.35 – 14.20
 Urška Kovač Jurčenko soraz. 8.C svetovalna delavka  ponedeljek: 7.30-8.15  ponedeljek: 13.35 – 14.20
 Amalija Kožuh 9. A SLJ četrtek: 10.15 – 11.00 torek: 13.35 – 14.20
 Jurij Uranič soraz. 9.A FIZ, RAU, MUM torek: 8.20 – 9.05 torek: 13.35 – 14.20
 Vilma Ošlak 9. B MAT, TiT, OGU torek: 10.15 – 11.00 ponedeljek: 13.35 – 14.20
 Mojca Guček soraz. 9.B šolska pedagoginja
 Polona Bastič 9. C BIO, GOS  torek:10.15 – 11.00  ponedeljek: 13.35 – 14.20
 Robi Suholežnik soraz. 9.C ŠPO, ŠPZ, ŠPS torek: 11.55 – 12.40 ponedeljek: 13.35 – 14.20
 Nataša  Čerenak pomočnica ravnateljice
 Olga  Kovač ravnateljica, MAT
 Nataša  Potočnik OPB torek: 11.05 – 11.50
 Marjeta Krušič OPB
 Monika Dimec OPB ponedeljek: 11.55 – 12.40
 Jelka Kralj 2. str. delavka po dogovoru po dogovoru
 Simone  Golež 2. str. delavka po dogovoru po dogovoru
 Vesna Sevšek Kolin  TJA, ŠPA  sreda: 11.05 – 11.50  po dogovoru
 Mojca Buršič  TJA po dogovoru po dogovoru
 POŠ Socka
 Ime Priimek Razrednik Poučuje Govorilna ura Pogovorna ura
 Maja  Kovačič 1. in 2. razred razredni pouk sreda: 11.05 – 11.50  po dogovoru
 Suzana Jelenski
Napotnik
3. razred razredni pouk ponedeljek: 11.05 – 11.50  po dogovoru
 Maja  Drobnič Grosek 4. in 5. razred razredni pouk  torek: 10.15 – 11.00  po dogovoru
 Lea Rezar  OPB, TJA  torek: 8.20 – 9.05  po dogovoru
 Sabina Javornik OPB torek: 11.05 – 11.50 po dogovoru
 POŠ Nova Cerkev
 Ime Priimek Razrednik Poučuje Govorilna ura Pogovorna ura
 Sabina  Penič 1. razred razredni pouk sreda: 10.15 – 11.00  po dogovoru
 Ida  Grobelnik 2. razred razredni pouk  sreda: 9.10 – 9.55  ponedeljek: 13.35 – 14.20
 Damjana  Ferlic 3. razred razredni pouk  ponedeljek: 9.10 – 9.55  po dogovoru
 Petra  Ofentavšek 4. razred razredni pouk  ponedeljek: 10.15 – 11.00  po dogovoru
 Vesna Kotnik 5. razred razredni pouk  ponedeljek: 11.05 – 11.50  po dogovoru
 Jolanda Klauški OPB  po dogovoru  po dogovoru
 Mojca Buršič  po dogovoru  po dogovoru
 POŠ Šmartno v Rožni dolini
 Ime Priimek Razrednik Poučuje Govorilna ura Pogovorna ura
 Milanka Kralj 1. in 3. razred razredni pouk torek: 11.05 – 11.50  po dogovoru
 Natalija  Mažič 2. razred razredni pouk  torek: 10.15 – 11.00 po dogovoru
 Klementina  Gorečan 4. in 5. razred razredni pouk  četrtek: 11.05 – 11.50  po dogovoru
 Jelka Kralj druga strokovna delavka, jutranje varstvo   po dogovoru   po dogovoru
 Katja Zupančič  OPB  torek: 11.05 – 11.50   po dogovoru
 Vesna Sevšek Kolin  TJA  petek: 9.10 – 9.55  po dogovoru