1. Svet zavoda

Je najvišji upravni organ šole. Svet zavoda med drugim sprejema letni delovni načrt šole in zaključno poročilo o delu šole, imenuje in razrešuje ravnatelja šole in opravlja mnoge druge, z zakonom določene naloge. Sestavlja ga 11 članov: 3 člani ustanovitelja, (Občina Vojnik), 3 predstavniki staršev in 5 predstavnikov delavcev zavoda. V mandatnem obdobju 20. 1. 2017 – 19. 1. 2021 ga sestavljajo:

Predstavniki ustanovitelja:
Anton Kosem
Marija Jevšenak
Urška Mužar

Predstavniki staršev
Barbara Mikuš Marzidovšek
Melita Travnik
Tanja Mlakar Lisec

Predstavniki zavoda
Maja Kovačič – predsednica
Petra Ofentavšek – podpredsednica
Nada Brežnik
Tatjana Hedžet
Lidija Eler Jazbinšek

2. Ravnatelj
Ravnateljica šole je Olga Kovač. Mandat ravnatelja šole je 5 let, po posebnem postopku pa ga imenuje Svet zavoda.

3. Svet staršev
Sestavljajo ga po en predstavnik vsakega oddelka matične šole Vojnik in podružnic,skupaj 36 predstavnikov. Predsednica Sveta staršev je  ga. Barbara Mikuš Marzidovšek, podpredsednik pa g. Saša Jurčenko.
Svet staršev deluje glede na Poslovnik sveta staršev OŠ Vojnik.

mail-h

mail-h1

Zapisniki sveta staršev v šolskem letu 2017-2018:

zapisnik 1. sestanka
zapisnik 2. sestanka,
zapisnik 3. sestanka

zapisnik 4. sestanka, 

Predstavniki matične šole Vojnik:

1. a -Katarina Žibret
1. b – Miha Lamut
2. a – Lucija Lenarčič
2. b – Boštjan Šetina
3. a – Barbara Mikuš Marzidovšek
3. b – Jerneja Brežnik
4. a – Aleksander Jurčenko
4. b – Mateja Nikolič
4. c – Majda Kožuh
5. a – Nevenka Tratnik Krajnc
5. b – Suzana Polutnik
6. a – Aleksandra Pintarič Kaczynska
6. b – Bojana Komplet
6. c – Uroš Kolar
6. d – Lea Planinšek
7. a – Maja Podjed
7. b – Amadej Bastl
7. c – Valetnina Pilih
7. d – Gabrijela Krajnc
8. a – Irena Zakonjšek
8. b – Barbara Smrečnik Špegelj
8. c – Martina Robačer
9. a – Mojca Jelen
9. b – Ajša Hajzeri
9. c – Vilma Flajs

Predstavniki podružnične šole Socka:

1. r., 2. r.  – Simona Kropec
3. r. – Melita Travnik
4. r. , 5. r. – Sonja Krajnc

Predstavniki podružnične šole Nova Cerkev:
1. r. – Lavra Dokler
2. r. – Barbara Ribič Jezernik
3. r. – Maja Polenik
4.r. – Mateja Dokler
5. r. – Katja Sentočnik

Predstavniki podružnične šole Šmartno v Rožni dolini:
1. r., 3. r. – Anja Bratec Lesjak
2. r. – Suzana Gajšek
4. r., 5. r. – Olga Rojc