V tej rubriki objavljamo podatke in navodila tekmovalcem za tekmovanja v znanju, ki bodo potekala na šoli ali izven nje. Prispevke pripravljajo mentorji pozameznih tekmovanj. (Zapis v sivi barvi pomeni, da podatki še niso posodobljeni.)

Podrobnosti Tekmovanje iz matematike
Podrobnosti Logika
Podrobnosti Tekmovanje iz slovenskega jezika za Cankarjevo priznanje
Podrobnosti Tekmovanje iz astronomije
Podrobnosti Tekmovanje iz fizike
Podrobnosti Tekmovanje iz kemije za Preglovo priznanje
Podrobnosti Tekmovanje iz naravoslovja – Kresnička
Podrobnosti Matemček – prostorska predstavljivost
Podrobnosti Vesela šola
Podrobnosti Tekmovanje v znanju biologije
Podrobnosti Tekmovanje v znanju angleškega jezika za osmošolce
Podrobnosti Tekmovanje v znanju angleškega jezika za devetošolce

Podrobnosti Tekmovanje v znanju iz geografije
Podrobnosti Tekmovanje v znanju iz zgodovine za osmošolce in devetošolce