Razredni aktivi

Razred Vodja aktiva
1. r.  Jelka Kralj
2. r.  Klavdija Winder Pantner
3. r.  Suzana Jelenski Napotnik
4. r.  Lidija Eler Jazbinšek
5. r.  Klementina Gorečan
6. r.  Rebeka Žagar
7. r.  Dragica Filipčič
8. r.  Petra Strnad Ermenc
9. r.  Polona Bastič

 

Strokovni aktivi

Področje Vodja
MA  Leonida Godec Starček
TJA  Dragica Filipčič
SLJ  Gregor Palčnik
NAR  Tatjana Hedžet
ŠPO  Urh Poteko
OPB  Nataša Potočnik
NIP-N  Simona Šarlah