GREMO PEŠ S KOKOŠKO ROZI

V letošnjem šolskem letu smo se na pobudo Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije v sklopu projekta Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah vključili v aktivnost GREMO PEŠ S KOKOŠKO ROZI.

Namen aktivnosti je, da spodbudi osnovnošolce, kot tudi njihove starše in učitelje, da se v šolo in iz nje ter na popoldanske aktivnosti odpravijo na način trajnostne mobilnosti – peš, s kolesom, skirojem, rolko, javnimi prevoznimi sredstvi ali s skupno vožnjo z avtomobilom.

Z aktivnostjo Gremo peš želimo doseči naslednje cilje:

  • prispevati k boljši ozaveščenosti otrok, staršev in učiteljev o pomenu trajnostne mobilnosti,povečati prihode otrok v šolo na trajnostni način za vsaj 7% in povečati delež potovanj na način trajnostne mobilnosti,
  • spodbuditi gibanje otrok in s tem krepiti njihovo zdravje,
  • spodbujati prometno varnost vseh udeležencev prometa,
  • zmanjšati motorizirani promet v okolici šole,
  • prispevati k zmanjšanju izpustov CO2 v okolje.

V projektu sodeluje 16 razredov iz vseh treh triad, tako iz matične šole kot vseh treh podružnic.

Sodelujoči razredi so:

Skozi celotno šolsko leto so potekale različne dejavnosti na temo trajne mobilnosti in prometne varnosti. V času izvajanja aktivnosti Gremo peš! bo kokoška Rozi poskrbela, da bo vsak učenec dobil tudi svoj dnevnik aktivnosti, ki ga bo tudi izpolnil. Tako  se bomo seznanili s problematiko prihajanja v šolo. To nam bo koristilo pri iskanju primernih rešitev.

V tednu od 10. 5. do 14. 5. 2021 bomo  opravili beleženje prihodov šolo in učence motivirali, da bodo za pot v šolo izbrali trajnostni način. Učenci bodo vsak dan prihoda v šolo na trajnostni način nagrajeni s karto nagajive kokoške Rozi ter bodo napredek beležili na razrednem plakatu in skupnem šolskem transparentu. S pridobljenimi kartami  se bodo po zaključku enotedenske aktivnosti igrali družabne igre s kokoško Rozi. Učenci predmetne stopnje pa bodo pripravili kartografski prikaz nevarnih oz. problematičnih točk in  iskali rešitve za le-te. Ob zaključku projekta bomo o težavah, ki so jih »odkrili« učenci seznanili tudi župana.

Tudi takšne dejavnosti in aktivnosti pripomorejo, da na zabaven način učence vzgajamo in izobražujemo v aktivne in odgovorne državljane, ki se bodo zavedali pomena in prednosti uporabe trajnostnih potovalnih sredstev za potrebe ohranjanja kakovosti okolja in krepitve lastnega zdravja. Vsekakor pa se moramo zavedati, da smo otrokom največji zgled prav mi – ODRASLI.

Zato Vas vabimo, da se tudi vi odločite in kakšno pot opravite na trajnostni način.

Vabimo Vas da, si aktivnosti v okviru pogledate na naši spletni strani. (Klik na Rozi kraljico!)


 

DRŽIMO PESTI, DA NAM VREME ZDRŽI in BOMO V ŠOLO VSI, S KOKOŠKO ROZI, NA TRAJNOSTNI NAČIN PRIŠLI!


Koordinatorica projekta:  Nataša Čerenak, prof.