Obvestilo!  

Starše in učence obveščamo, da od ponedeljka, 12. 4. 2021, nadaljujemo pouk v šolskih prostorih.

Ob ponovnem vključevanju učencev in učenk v  šolo bomo nadaljevali načrtovano delo in upoštevali prejeta priporočila našega ministrstva in NIJZ.

Poskrbeli bomo za izvajanje zdravstvenih ukrepov v največji možni meri. Eden od pomembnih pogojev, da bomo temu lahko sledili, je ta, da v šolo prihajajo le zdravi otroci. Otrok, ki kaže znake bolezni, mora ostati doma, zato Vas  naprošamo, da ste pri tem dosledni. V primeru, da je pri otroku potrjena okužba, Vas, prosimo, da to takoj sporočite na tel. številko: 041/743-758 (Olga Kovač).

Na šoli bomo za zaščito pred okužbo poskrbeli za:

    • redno in temeljito umivanje/razkuževanje rok,
    • večkratno zračenje prostorov,
    • ustrezno čiščenje in razkuževanje prostorov,
    • ohranjanje varne razdalje in določene koridorje gibanja po šoli.

Uporaba mask je obvezna v vseh šolskih prostorih za učence od šestega razreda dalje, za učence od 1. do 5. razreda pa so obvezne takrat, kadar učenci niso v matični učilnici. Prav tako je uporaba mask obvezna pri šolskih prevozih.

Prosimo Vas, da tako kot do sedaj, odjave in prijave šolskih obrokov sporočate vsak dan do 8. ure zjutraj s kratkim SMS sporočilom na tel. št. 031/312-638 ali pa sporočite odjavo z izpolnjevanjem obrazca na naši spletni strani v razdelku šolska prehrana.

Želimo si, da bi naše skupno delo lahko do konca šolskega leta izvajali v šolskih prostorih. Verjamem, da bomo s skupnimi močmi to zmogli.

Ravnateljica Olga Kovač s sodelavci


Preberite tudi:
  Obvestilo Združenja za pediatrijo    Zdravstvene omejitve za otroke