Spoštovani straši in učenci

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je resorno pristojno za upravljanje z divjadjo (sem sodi tudi siva vrana- Corvus cornix), vsako leto zazna določeno število prijavljenih konfliktnih situacij med sivo vrano in človekom. Nanašajo se zlasti na škodo na človekovem premoženju, povzročanju hrupa, izraženo skrb ljudi zaradi domnevnega ogrožanja drugih vrst ptic in tudi fizične napade sivih vran na ljudi.

Ministrstvo je z namenom boljšega poznavanja obnašanja sivih vran v mestnih središčih naročilo izdelavo brošure. . Brošura na poljuden način predstavi osnovne značilnosti sivih vran in njihovega obnašanja, zlasti v času gnezdenja pa vse do izletavanja mladičev iz gnezd, kar je vsako leto aktualno v pozno spomladanskem času.